Verordeningen en regelgeving

Heerlen publiceert alle verordeningen, beleidsregels en uitwerkingsbesluiten op overheid.nl. Denk hierbij onder andere aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U kunt zoeken in de landelijke regelgeving op overheid.nl.

Of bekijk hieronder het overzicht van de Heerlense regelgeving uit overheid.nl:

 1. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels met betrekking tot vervoer jeugdhulp (Besluit nadere regels vervoer jeugdhulp 2020)
  Bron
 2. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen inhoudende bepalingen met betrekking tot de algemene bijstand (beleidsregel algemene bijstand Heerlen 2020)
  Bron
 3. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het vaststellen van tarieven voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden.
  Bron
 4. Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels met betrekking tot Wmo zelfredzaamheid en participatie. (Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie Heerlen 2020)
  Bron
 5. Gemeente Heerlen – 1. Besluit tot mandaatverlening wethouders in kader van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 2. Besluit tot mandaatverlening inzake het horen met betrekking tot crisismaatregelen op grond van de Wet vGGZ
  Bron
 6. Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake de subsidiëring van amateurkunst (Beleidsregel subsidiëring van amateurkunst 2020-2022)
  Bron
 7. Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de Procuratie- en budgethoudersregeling. (Procuratie- en budgethoudersregeling gemeente Heerlen)
  Bron
 8. Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot loonkostensubsidie participatiewet (Beleidsregels Loonkostensubsidie Participatiewet 2019)
  Bron
 9. Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. (Financiële verordening gemeente Heerlen 2018)
  Bron
 10. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen omtrent de toekennings- en verdelingscriteria voor vergunningen voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal (Beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Heerlen 2020)
  Bron

Zoek in landelijke regelgeving