Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Regelgeving

Heerlen publiceert alle verordeningen, beleidsregels en uitwerkingsbesluiten op overheid.nl. Met onderstaand zoekscherm kunt u gemakkelijk de database van overheid.nl doorzoeken.

Zoekterm en datum

U kunt  zoeken op een deel van een woord. Als u bijvoorbeeld iets zoekt over de Verordening hondenbelasting, volstaat de zoekterm 'honden*' (zet een sterretje achter de zoekterm). Gebruik ook geen afkorting als zoekterm. Voer tot slot de huidige datum in bij 'Regelgeving geldend op'.


(dd-mm-jjjj)


Hieronder vindt u een overzicht van de Heerlense regelgeving uit overheid.nl:

 1. Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. (Financiële verordening gemeente Heerlen 2018)
  Bron
 2. Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende regels met betrekking tot beschut werk Participatiewet. (Beleidsregel Beschut Werk Participatiewet gemeente Heerlen 2018)
  Bron
 3. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen inhoudende bepalingen met betrekking tot de algemene bijstand (beleidsregel algemene bijstand heerlen 2019)
  Bron
 4. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Heerlen 2018
  Bron
 5. Gemeente Heerlen - Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen inzake bodycams. (Notitie bodycams Heerlen 2018)
  Bron
 6. Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende afstemmingsverordening 2017 gemeente Heerlen. (Verordening afstemming gemeente Heerlen 2017)
  Bron
 7. Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie Heerlen. (Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie Heerlen 2018)
  Bron
 8. Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen. (Nadere regels wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2018)
  Bron
 9. Verordening individuele inkomenstoeslag
  Bron
 10. Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning. verordening maatschappelijke ondersteuning Heerlen 2018”
  Bron

Zoek in landelijke regelgeving