Verordeningen en regelgeving

Heerlen publiceert alle verordeningen, beleidsregels en uitwerkingsbesluiten op overheid.nl. Denk hierbij onder andere aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U kunt zoeken in de landelijke regelgeving op overheid.nl.

Of bekijk hieronder het overzicht van de Heerlense regelgeving uit overheid.nl:

 1. Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 14 juli 2020)
  Bron
 2. Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015
  Bron
 3. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen inhoudende bepalingen met betrekking tot de algemene bijstand (beleidsregel algemene bijstand Heerlen 2020)
  Bron
 4. Gemeente Heerlen - Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 2018
  Bron
 5. Gemeente Heerlen - Beleidsregel premiebeleid 2018
  Bron
 6. Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels met betrekking tot Wmo zelfredzaamheid en participatie. (Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie Heerlen 2020)
  Bron
 7. Vergoedingsregeling ondernemers winkelcentrum ’t Loon gemeente Heerlen
  Bron
 8. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen omtrent de toekennings- en verdelingscriteria voor vergunningen voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal (Beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Heerlen 2020)
  Bron
 9. Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen. (Nadere regels wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2018)
  Bron
 10. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
  Bron

Zoek in landelijke regelgeving