Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.
Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Wilt u weten hoe diep het riool ligt? Waar de rioleringsbuis het perceel moet verlaten? Het aantal aansluitingen en het soort (primaire en/of secundaire) aansluiting u moet hebben? Ook voor deze vragen moet u bij de gemeente zijn.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • water stroomt van boven naar beneden. Zorg ervoor dat uw rioleringsbuis op de erfgrens hoger ligt dan de openbare riolering van de gemeente; 
 • voor hemelwaterafvoer gebruikt u bruine/rode pvc-buizen;
 • voor droogweerafvoer (vuil water) gebruikt u grijze pvc-buizen;
 • zorg op het perceel voor een voorziening voor opvang en infiltratie van hemelwater naar het gemeentelijk riool. De capaciteit hiervan is minimaal 2m3 per 100 m2;
 • op pagina 3 is plaats voor een schets van uw perceel. Daar kunt u aangeven waar de riolering uitkomt op de openbare weg. Tevens kunt u hier de diepte van de aansluiting aangeven;
 • de werkzaamheden kunnen pas beginnen als u de vergunning heeft en betaald is. De vergunning blijft 1 jaar na dagtekening geldig. Als de verschuldigde kosten niet binnen dat jaar betaald zijn, vervalt de vergunning.

Ligt uw rioleringsbuis niet hoger dan de riolering van de gemeente?

 • u maakt op u eigen terrein een voorziening, bijvoorbeeld plaatsen pomp;
 • de gemeente is niet aansprakelijk voor schade op uw of andermans perceel die het gevolg is van deze rioolaansluiting;
 • u bent verantwoordelijk voor alle schade die de gemeente kan krijgen door deze aansluiting.

Kosten

Om het huisriool aan te sluiten op het gemeentelijke riool betaalt u voor woningeenheden:

 • € 786,00 voor primaire aansluiting
 • € 550,20 voor secundaire aansluiting

In geval van handel- of industrieaansluiting: Werkelijke kosten 20% beheerkosten.

Doen of meenemen

De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

 • uw contactgegevens
 • de locatie van de aansluiting
 • een situatieschets
 • het type aansluiting
 • het aantal aansluitingen