Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool.

De gemeente:

 • onderhoudt het riool en legt het aan.
 • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool.

De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Wilt u weten hoe diep het riool ligt? Waar de rioleringsbuis het perceel moet verlaten? Het aantal aansluitingen en het soort (primaire en/of secundaire) aansluiting u moet hebben? Ook voor deze vragen moet u bij de gemeente zijn.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • water stroomt van boven naar beneden. Zorg ervoor dat uw rioleringsbuis op de erfgrens hoger ligt dan de openbare riolering van de gemeente; 
 • voor hemelwaterafvoer gebruikt u bruine/rode pvc-buizen;
 • voor droogweerafvoer (vuil water) gebruikt u grijze pvc-buizen;
 • zorg op het perceel voor een voorziening voor opvang en infiltratie van hemelwater naar het gemeentelijk riool. De capaciteit hiervan is minimaal 3,5 m3 per 100 m2 verhard oppervlak. Een overstort op het gemeentelijk riool is toegestaan maar niet verplicht. Op de website www.waterklaar.nl zijn voorbeelden te vinden voor opvang en infiltratie van hemelwater. Een principedetail van infiltratiekratten onder de inrit is in onderstaande tekening afgebeeld;
 • de werkzaamheden kunnen pas beginnen als u de vergunning heeft en betaald is. De vergunning blijft 1 jaar na dagtekening geldig. Als de verschuldigde kosten niet binnen dat jaar betaald zijn, vervalt de vergunning.

Ligt uw rioleringsbuis niet hoger dan de riolering van de gemeente?

 • u maakt op u eigen terrein een voorziening, bijvoorbeeld plaatsen pomp;
 • de gemeente is niet aansprakelijk voor schade op uw of andermans perceel die het gevolg is van deze rioolaansluiting;
 • bent verantwoordelijk voor alle schade die de gemeente kan krijgen door deze aansluiting.

Oplevering:

 • Binnen 4 weken na uitvoering moet u duidelijke foto’s van de hemelwatervoorziening en vuilwaterriolering verstrekken. De ligging van de hemelwatervoorziening ten opzichte van het gebouw en de overloopconstructie ligt vast. Ook van de infiltreren-de/bufferende hemelwatervoorziening moet u een duidelijke revisietekening/schets met de hoogteligging/afmetingen/ materiaal/inhoud en een hoogte aanduiding en diameter van de leeg/overloop leiding verstrekken. Gegevens sturen o.v.v. rioolaansluiting en adres naar: infopuntdocumentatie@heerlen.nl

Kosten

Om het huisriool aan te sluiten op het gemeentelijke riool betaalt u voor woningeenheden:

 • € 808,96 (tarief 2020) voor primaire aansluiting
 • € 566,30 (tarief 2020) voor secundaire aansluiting

In geval van handel- of industrieaansluiting: Werkelijke kosten 20% beheerkosten.

Doen of meenemen

De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

 • uw contactgegevens
 • de locatie van de aansluiting
 • een situatieschets
 • het type aansluiting
 • het aantal aansluitingen