Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool.

De gemeente:

 • onderhoudt het riool en legt het aan.
 • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool.

De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Wilt u weten hoe diep het riool ligt? Waar de rioleringsbuis het perceel moet verlaten? Het aantal aansluitingen en het soort (primaire en/of secundaire) aansluiting u moet hebben? Ook voor deze vragen moet u bij de gemeente zijn.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Water stroomt van boven naar beneden. Zorg ervoor dat uw rioleringsbuis op de erfgrens hoger ligt dan de openbare riolering
 • Voor hemelwaterafvoer gebruikt u bruine/rode pvc-buizen.
 • Voor droogweerafvoer (vuil water) gebruikt u grijze pvc-buizen.
 • Zorg op het perceel voor een voorziening voor opvang en infiltratie van hemelwater naar het gemeentelijk riool. De capaciteit hiervan is minimaal 3,5 m3 per 100 m2 verhard oppervlak. Een overstort op het gemeentelijk riool is toegestaan maar niet verplicht. Op de website www.waterklaar.nl zijn voorbeelden te vinden voor opvang en infiltratie van hemelwater. Een principedetail van infiltratiekratten onder de inrit is in onderstaande tekening afgebeeld.
 • De werkzaamheden kunnen pas beginnen als de vergunning betaald is. De vergunning blijft 1 jaar na dagtekening geldig. Als de verschuldigde kosten niet binnen dat jaar betaald zijn, vervalt de vergunning.

Ligt uw rioleringsbuis niet hoger dan de riolering van de gemeente?

 • Maak op u eigen terrein een voorziening, plaats bijvoorbeeld een pomp.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade op uw of andermans perceel die het gevolg is van deze rioolaansluiting.
 • U bent verantwoordelijk voor alle schade die de gemeente kan krijgen door deze aansluiting.

Oplevering:

 • Binnen 4 weken na uitvoering moet u duidelijke foto’s van de hemelwatervoorziening en vuilwaterriolering verstrekken. De ligging van de hemelwatervoorziening ten opzichte van het gebouw en de overloopconstructie ligt vast. Ook van de infiltrerende/bufferende hemelwatervoorziening moet u een duidelijke revisietekening/schets verstrekken. Met daarop de hoogteligging/afmetingen/ materiaal/inhoud en een hoogte aanduiding en diameter van de leeg/overloop leiding. Stuur de gegevens naar het adres: infopuntdocumentatie@heerlen.nl o.v.v. rioolaansluiting.

Om het huisriool aan te sluiten op het gemeentelijke riool betaalt u voor woningeenheden (Tarief 2023):

 • € 835,87 inclusief BTW - voor de primaire aansluiting
 • € 585,14 inclusief BTW - voor elke volgende aansluiting

In geval van handel- of industrieaansluiting: Werkelijke kosten 20% beheerkosten.

De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

 • uw contactgegevens
 • de locatie van de aansluiting
 • een situatieschets
 • het type aansluiting
 • het aantal aansluitingen

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.