Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Romeins Kwartier

Met Romeins Kwartier bedoelen wij een deel van Heerlen-Centrum. Wij willen hier samen met bewoners en ondernemers de Romeinse geschiedenis van Heerlen zichtbaar maken.

Romeinse geschiedenis zichtbaar maken

Weinig herinnert meer aan de Romeinse nederzetting in Heerlen, behalve een verscholen badhuis (het Thermenmuseum). Samen met IBA en de provincie Limburg willen wij dit Romeinse verleden weer zichtbaar maken in het Romeins Kwartier. 

Waar is het Romeins Kwartier?

Het Romeins Kwartier is globaal het gebied rondom het Thermenmuseum, Tempsplein, het centrum voor archeologie in Limburg De Vondst, het stadhuis, Quatro Cinema en Luciushof. De rijke Romeinse geschiedenis moet in dit gebied weer te voelen en te beleven zijn in musea én in het straatbeeld. Dit willen we samen met bewoners en ondernemers in het gebied gaan doen. Bewoners en ondernemers krijgen de ruimte om initiatieven uit te voeren. Ook worden experimenten aangemoedigd.

Belevingsconcept Romeins Kwartier

Daarnaast wordt samen met Maurer United Architects en Studio Stad het Romeinse verleden tastbaar en herkenbaar gemaakt. Van ingrepen in de openbare ruimte, tot de invulling van leegstaande panden met erfgoedprojecten. Dit moet verbonden worden met de herontwikkeling van het Thermenmuseum, de positionering van het Centrum voor Archeologie in Limburg, De Vondst, en de geplande vestiging van het Nederlands Mijnmuseum in het gebied. Zo ontstaat een nieuw Museumkwartier in het centrum.

Lees verder op deze sites:

mural Pichi Avo bij Quattro bios
Wat speelt er?
straatnaambordje met aanduiding Romeins Kwartier bij het stadhuis van Peutz

Nu overal in het Romeins Kwartier: straatnaambordjes
U kunt nu op straatnaambordjes zien of u in het Romeins Kwartier bent. Het idee om dit via de bordjes duidelijk te maken komt van buurtbewoners zelf. In het gebied zijn belangrijke 'hotspots' uit de Romeinse tijd te vinden.

straatnamenbordje Romeins Kwartier

Idee van bewoners: straatnamenbordje
Buurtcomité Tempsplein bood het eerste straatnaambord 'Tempsplein - Romeins Kwartier' aan.

De Vondst - centrum voor archeologie in Limburg, te Heerlen

2 juli raadsforum beleving Romeins Kwartier
Hoe moet de Romeinse geschiedenis zichtbaar worden gemaakt?


Zie ook
Geschiedenis van Heerlen

Geschiedenis van Heerlen
Heerlen begint als Coriovallum, met de komst van de Romeinen en ontwikkelt zich in de 20e eeuw tot een echte mijnstad.

bidboek urban Heerlen

Urban Heritage: Bidboek Urban Heerlen
De ambitie om het Romeins verleden zichtbaar te maken is vastgelegd in het bidboek Urban Heerlen.


Wilt u informatie over andere plannen en projecten in Heerlen? Bekijk dan onze pagina over plannen en projecten.