Romeins Kwartier

In het centrum van Heerlen herinnert weinig meer aan de Romeinse nederzetting in Heerlen, behalve een verscholen badhuis (het Thermenmuseum). Wij willen dit Romeinse verleden weer zichtbaar maken in het Romeins Kwartier. Dit willen we samen met bewoners en ondernemers in het gebied gaan doen.

De rijke Romeinse geschiedenis moet in dit gebied weer te voelen en te beleven zijn in musea én in het straatbeeld. Bewoners en ondernemers krijgen de ruimte om initiatieven uit te voeren. Ook worden experimenten aangemoedigd.

Belevingsconcept Romeins Kwartier

Daarnaast wordt samen met Maurer United Architects en Studio Stad het Romeinse verleden tastbaar en herkenbaar gemaakt. Van ingrepen in de openbare ruimte, tot de invulling van leegstaande panden met erfgoedprojecten. Dit moet verbonden worden met de herontwikkeling van het Thermenmuseum, de positionering van het Centrum voor Archeologie in Limburg, De Vondst, en de geplande vestiging van het Nederlands Mijnmuseum in het gebied. Zo ontstaat een nieuw Museumkwartier in het centrum.

mural Pichi Avo bij Quattro bios

Wat is het Romeins Kwartier?

Het Romeins Kwartier is globaal het gebied rondom het Thermenmuseum, Tempsplein, het centrum voor archeologie in Limburg De Vondst, het stadhuis, Quatro Cinema en Luciushof. De gemeente Heerlen werkt samen met IBA en Parkstad Limburg aan het zichtbaar maken van de Romeinse geschiedenis in dit gebied.

Wat speelt er?
Onthulling van het paneel door oa wethouder Cultureel Erfgoed (Jordy Clemens)

Nieuwe hotspot zichtbaar: Romeinse kelder
Om precies te zijn bij Coriovallumstraat nr. 17. Onder dit gebouw liggen de resten van een kelder uit de Romeinse tijd die in 1952 zijn ontdekt door archeologen.

Park Urbana bij De Vondst

Park Urbana op binnenplein De Vondst
Op het binnenplein van De Vondst is tot eind januari het kunstwerk Park Urbana van Krijn de Koning te zien. Het is te bereiken via de grote poort tussen het Koopmanshuys en De Vondst, Raadhuisplein 18-20.

romeins kwartier

Filmpje aanpak Romeins Kwartier
Bekijk het filmpje over onze aanpak in het Romeins Kwartier.

straatnaambordje met aanduiding Romeins Kwartier bij het stadhuis van Peutz

Nu overal in het Romeins Kwartier: straatnaambordjes
U kunt nu op straatnaambordjes zien of u in het Romeins Kwartier bent. Het idee om dit via de bordjes duidelijk te maken komt van buurtbewoners zelf. In het gebied zijn belangrijke 'hotspots' uit de Romeinse tijd te vinden.

straatnamenbordje Romeins Kwartier

Idee van bewoners: straatnamenbordje
Buurtcomité Tempsplein bood het eerste straatnaambord 'Tempsplein - Romeins Kwartier' aan.


Zie ook
Romeins kwartier

IBA en Romeins Kwartier
Samen met gemeente Heerlen heeft IBA het archeologisch depot van Provincie Limburg De Vondst laten landen in de voormalige bibliotheek van Heerlen.

Geschiedenis van Heerlen

Geschiedenis van Heerlen
Heerlen begint als Coriovallum, met de komst van de Romeinen en ontwikkelt zich in de 20e eeuw tot een echte mijnstad.

bidboek urban Heerlen

Urban Heritage: Bidboek Urban Heerlen
De ambitie om het Romeins verleden zichtbaar te maken is vastgelegd in het bidboek Urban Heerlen.

De vondst

De Vondst
Ontdek het proces van vondst tot vitrine. Bij de Vondst kun je alles horen, zien en beleven op het gebied van de Limburgse archeologie

Thermenmuseum

Het Thermenmuseum
Dit Romeins archeologisch museum vertelt het verhaal van Romeins Heerlen en Romeins Zuid-Limburg. De gevarieerde collectie bestaat uit voorwerpen uit en rondom Coriovallum: de Romeinse stad die onder Heerlen ligt.


Wilt u informatie over andere plannen en projecten in Heerlen? Bekijk dan onze pagina over plannen en projecten.