Samen maken we Versiliënbosch klaar voor de toekomst!

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van uitgangspunten voor de herstructurering van Versiliënbosch vastgesteld. De bedoeling is dat (een deel van) de beeldbepalende bouwblokken gerenoveerd wordt en als dat niet mogelijk is, in ieder geval (een deel van) de voorgevels hiervan. De rest van de woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De herstructurering van de wijk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen woningcorporatie Woonpunt en de gemeente Heerlen.

Wethouder Marco Peters van Herstructurering: “Behoud van de gemeenschapszin in de wijk en het maximale behoud van identiteit zijn topprioriteit. Daarnaast wordt ingezet op een gedifferentieerd woningaanbod, zodat mensen in verschillende levensfasen in de wijk kunnen blijven wonen en bijvoorbeeld senioren kunnen doorstromen naar een woning die voldoet aan wat zij nodig hebben. Ook zetten wij natuurlijk in op lagere energiekosten voor onze inwoners. Daarmee maken we Versiliënbosch klaar voor de toekomst”.

Grote sociale cohesie

Versiliënbosch is een karakteristieke voormalige mijnwerkersbuurt met een grote sociale cohesie. Naast een gedifferentieerd woningaanbod is er ook veel aandacht voor de openbare ruimte. Een grote, groene openbare ruimte die bijdraagt aan een gezond leefklimaat waarin mensen graag verblijven en elkaar ontmoeten. Waar kinderen veilig kunnen spelen en mensen worden gestimuleerd om te bewegen. De herstructurering wordt in fases uitgevoerd. Bewoners worden tijdelijk in andere woningen ondergebracht, in wisselwoningen, waarbij Woonpunt haar best doet dat dit in de wijk zelf kan. Zo blijft de gemeenschap zoveel mogelijk behouden.

Nieuw leven

Wim Hazeu, bestuurder Woonpunt: “Samen met de gemeente Heerlen hebben we uitgangspunten vastgesteld om Versiliënbosch nieuw leven in te blazen. Daarbij zijn alle belanghebbenden gehoord, ook de bewoners overleg commissie en de actiegroep. Samen met de bewoners gaan we de plannen nu verder uitwerken. Behoud van identiteit en cultuurhistorie staan daarbij hoog op de agenda”.