Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Sanering bij bodemverontreiniging

Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging.
Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling kan de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

Inmiddels zijn ook andere saneringstechnieken mogelijk. Sanering van vervuilde grond kan ook aan de orde zijn als de grond verontreinigd is geraakt bij een calamiteit.

Het graven in verontreinigde grond mag alleen als de gemeente hiervan op de hoogte is en moet door een erkende aannemer uitgevoerd worden. Bodemsanering wil niet altijd zeggen dat de verontreinigde grond (volledig) opgeruimd wordt. Vaak wordt maar een deel van de verontreiniging opgeruimd of wordt de verontreiniging afgedekt met een laag schone grond. 

Een verontreiniging in de bodem wordt geregistreerd in het gemeentelijk beperkingenregister (WKPB).

Is er sprake van ernstige verontreiniging?

Als er sprake is van een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging meldt u dit bij de gemeente. Daarna beslist de gemeente of de bodem inderdaad ernstig verontreinigd is en of er met spoed gesaneerd moet worden.

Wilt u grond afgraven of verplaatsen? Kijk voor meer informatie bij grond afgraven of verplaatsen, vergunning. 

Regel dit meteen online

Voorwaarden

U moet de grond saneren voordat u gaat bouwen. De vergunning gaat pas in als de grond aan de eisen voldoet.

Dit geldt voor gebouwen waar vaak mensen binnen zullen zijn.

Regel dit meteen online

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2018 Titel 2 Hoofdstuk 8A Bodemgesteldheidsonderzoek.

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente bepaalt wanneer de sanering gestart kan worden. Dit hangt af van de situatie.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.