Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Schinkelkwadrant

Vanaf 20 augustus 2018 gaan het voormalige winkelcentrum De Plu en andere panden in dit blok op de schop.

Er staan grote veranderingen in het Schinkelkwadrant voor de deur. Het gebied tussen Promenade II, Geerstraat, Schinkelstraat en Honigmannstraat wordt in de komende jaren heringericht en verbeterd. Een aanzienlijk deel gaat op de schop. Grote, leegstaande panden verdwijnen en het aanzicht zal heel anders zijn over een paar jaar: met veel meer groen en met nieuwe appartementen. Voor het zover is, worden eerst een aantal (grote) gebouwen in dit gebied gesloopt.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanstaande sloop van de voormalige, en gezichtsbepalende “Plu” en andere panden in het Schinkelkwadrant. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Heerlen

Wat wordt er precies gesloopt ?    

Bekijk op deze pagina het plattegrondje van het Schinkelkwadrant met een overzicht van wat wel en wat niet wordt gesloopt.

Het gebouw aan de Promenade dat bestaat uit het voormalige winkelcentrum “de Plu”, de kantoren daarboven (de voormalige gemeentekantoren) en de panden Schinkelstraat nr. 11 en nr. 13. Ook Honigmanstraat nr. 47, vroeger bekend als “Megapool”, wordt gesloopt.

Promenade 34-38 (eerder bekend als “De Prijsmepper”) is géén eigendom van de gemeente maar wordt misschien gesloopt. Daarover moet de gemeente nog afspraken maken met de eigenaar.

Waarom wordt gesloopt?    

Een van de ambities van het Urban Bidbook is dat het teveel aan winkel- en kantoorruimte in de binnenstad wordt aangepakt. Met de sloop van het complex wordt dat minder en ontstaat ruimte voor verbetering. Met de sloop beogen wij uiteindelijk een aantrekkelijker, groener en levendiger Schinkelkwadrant mogelijk te maken.

Hoe wordt gesloopt?

Voorafgaand aan de sloop wordt het terrein afgezet met bouwhekken. Uit de gebouwen die gesloopt worden, wordt eerst het asbest weggehaald. Daarna volgen het opruimen, het strippen van gebouwen en tenslotte het slopen. Het werk begint aan de Schinkelstraat en gebeurt voornamelijk vanuit het binnenterrein. De eerste panden die gesloopt worden zijn Schinkelstraat 11 en 13. Is dat eenmaal gebeurd, dan kunnen wij via het binnenterrein aan de Plu beginnen. 

Asbest weghalen (asbestsanering) : wat u moet weten

In alle gebouwen die gesloopt moeten worden, is asbest aangetroffen. Het verwijderen van asbest is aan veel extra regels gebonden, ter bescherming, van mens, dier en milieu. Dat betekent bijvoorbeeld dat er onderdelen eerst nat worden gemaakt voor de sloop en ingepakt worden afgevoerd. U zult misschien werklieden in speciale beschermingspakken aan het werk zien. Dit kunnen ‘witte pakken’ zijn, maar soms hebben ze een andere kleur. Mensen kunnen hiervan schrikken, maar het betekent juist dat de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

Inkijkje: kan ik de werkzaamheden zien?

Vanwege de risico’s zullen we geen bezoekers in het sloopgebied toelaten en wordt het terrein afgesloten met houten schotten van circa twee meter hoog. Ook zullen wij t.z.t. enkele kijkvensters aanbrengen in de schotten zodat u wel een inkijkje wordt gegund in het Schinkelkwadrant.

Wordt het voormalige Rabobank-gebouw gesloopt?

Nee. Dit pand is eigendom van de gemeente. Bij het Rabopand (hoek Honigmannstraat/Promenade) onderzoeken wij momenteel of wij het pand kunnen hergebruiken.

Na de sloopfase: Wat gebeurt er na de sloop? 

Na de sloop zal er een braakliggend terrein zijn. Wanneer de bouw van de nieuwe woningen start, is o.a. afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. Dat valt momenteel nog niet te zeggen. Wij denken momenteel nog na welke tijdelijke invulling er aan de leegte moet worden gegeven. Mogelijk wordt er een grasveld ingezaaid als tijdelijk groen, totdat de bouwfase begint.

Wanneer start de sloop en hoe lang duren de werkzaamheden? 

Vanaf 20 augustus 2018 (na de bouwvakantie Midden-Nederland) wordt de zijde van de Schinkelstraat afgezet en afgeschermd met bouwhekken. Eerst laten wij het asbest uit de panden halen. Pas daarna wordt er gesloopt. Vanuit de kant van de Schinkelstraat gaan de slopers richting de Promenade, van binnen uit. De sloop duurt ongeveer 6-8 maanden. Er wordt ook bodemonderzoek gedaan naar archeologische vondsten. Het kan voorkomen dat de planning moet worden aangepast.

Wanneer is de sloop klaar? 

Naar verwachting is de sloop februari 2019 klaar.

Wat zijn de start- en eindtijden van de sloopwerkzaamheden?

Het sloopwerk gebeurt op doordeweekse dagen, van 7:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur. Soms wordt ook gewerkt in het weekend en buiten de eerder genoemde tijden. Als dit het geval is, zullen wij dit van te voren aangeven.

Welk bedrijf gaat slopen?

Oranje BV, een sloopbedrijf uit Rotterdam, gaat slopen. De opdracht is openbaar aanbesteed.

Ik woon/werk dichtbij: wat ga ik als merken van de sloopwerkzaamheden?

Hoe dichter u bij het gebied woont of werkt, hoe meer u zult merken dat er vrachtverkeer af- en aanrijdt. Mogelijk zult u overlast ervaren van het verkeer, van stof, trillingen of lawaai. Wij doen op een beroep op uw tolerantie en uw begrip hiervoor. Overlast voor aanwonenden is bij een project als dit niet te voorkomen. Wij doen er wel alles aan, in samenwerking met het sloopbedrijf, om de overlast tot een minimum te beperken en de omgeving leefbaar te houden.

Welke overlast kan voorkomen?

Geluid: Het is onvermijdelijk dat het geluid op enkele momenten het maximaal toegestane niveau overschrijdt. Het is onduidelijk wanneer dat precies zal zijn. Daarvoor verleent de gemeente een ontheffing aan de sloper.

Stof: het slopen gebeurt in het najaar. Overlast van stof kan voorkomen en is onvermijdelijk. Om dit tot een minimum te beperken worden waternevelaars ingezet die onderdelen van het sloopproject nat houden.

Trillingen: Lichte trillingen kunnen voorkomen. De sloper moet zich houden aan de maximaal toelaatbare niveaus, zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Vrachtverkeer: tijdens de hele sloop (6 -8 maanden) moet u rekening houden met redelijk intensief vrachtverkeer dat aan- en afrijdt. Het is onvermijdelijk dat dit enige overlast zal geven. 

Wat betekent de sloop voor de bereikbaarheid en het verkeer in het Schinkelkwadrant?  

In de eerste fase, tijdens de sloop van de gebouwen aan de Schinkelstraat, is nog niet genoeg ruimte om de vrachtwagens het binnenterrein op te laten rijden. Dan moeten voor korte periodes vrachtwagens stilstaan in de Schinkelstraat. Er komt een verkeerscirculatieplan om ervoor te zorgen dat de vrachtwagens zo snel mogelijk op de cityring en de N281 komen. De route voor de ingezette vrachtwagens is: Schakelweg - Geerstraat - Honigmannstraat - Schinkelstraat en vervolgens voor het afvoeren: Schinkelstraat - Geerstraat - Schakelweg - Looierstraat - N281.

Vragen of contact?

Heeft u vragen over de sloop of wilt u iets doorgeven tijdens de sloop? Neem dan vanaf 20 augustus contact op met Oranje BV, te bereiken op 010-8001100 of stuur een mailtje naar winkelcentrumdeplu@oranje.nl. U kunt ook altijd de gemeente bellen als u een vraag heeft. Ga hiervoor naar de pagina met onze contactgegevens op deze site.

Is er gevaar voor de (volks)gezondheid?

Het sloopterrein is afgezet en niet toegankelijk voor het publiek. Zolang u zich daar niet begeeft, is er geen reden tot zorg.

Hoe wordt dit project betaald?      

De gemeente Heerlen, IBA en de Provincie Limburg betalen de kosten om het terrein bouwklaar te maken, dus: sloopwerkzaamheden, asbestsanering en eventuele tijdelijke invulling. De projectontwikkelaar zal de grond kopen en de nieuwbouw betalen.

Wanneer start de nieuwbouw van woningen?     

De bouw start naar verwachting medio 2019. De nieuwbouw en aan te leggen openbare ruimte start in 2019 en gebeurt in fases tot 2023, afhankelijk van de verkoop van de woningen. 

Welk bedrijf, welke projectontwikkelaar, gaat het project ontwikkelen?      

Dat is nog onbekend. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Er is ook nog geen overeenkomst met een projectontwikkelaar.

Laatste update: 27 juli 2018

Schinkelkwartier voormalige Plu in Heerlen
Plattegrond Schinkel

Of zoekt u? Gerelateerde links: