Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Heerlen zoekt een sportformateur

29 mei 2019 We willen dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Ieder op zijn eigen niveau en op een manier die het beste bij hem of haar past. Om dit te bereiken is het belangrijk dat sportaanbieders samenwerken en met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelingen. We moedigen deze samenwerking aan. Daarvoor doen we al verschillende dingen. Zo is er het Sportplatform, organiseren we bijeenkomsten zoals het Sportfestival en op de website www.Sportinheerlen.nl vind je alles over sporten in onze stad.

Met een nieuwe regeling van het ministerie van sport kunnen we de bestaande initiatieven extra aandacht geven. Het lokaal sportakkoord brengt alle partijen bij elkaar en zorgt dat iedereen zich aan de afspraken houdt bij de uitvoering van de plannen.
Voor het maken van een lokaal sportakkoord zijn we op zoek naar een Sportformateur. Het ministerie stelt daarvoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar.

Opdracht

De sportformateur gaat in gesprek met de gemeente, de lokale sportsector (ook de commerciële sportaanbieders) en onze maatschappelijke partners in onderwijs, zorg en sociaal domein. Welke ambities zijn er? Waar lopen sportaanbieders tegenaan? Is sporten in Heerlen voor iedereen mogelijk? Hoe kunnen verenigingen en organisaties het beste samenwerken om variatie en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen? En hoe past dit binnen de ontwikkeling van het Sportplatform? De sportformateur brengt ideeën en initiatieven samen en legt dit vast in een lokaal sportakkoord.
De sportformateur moet daarvoor verschillende partijen aan tafel krijgen. Samen met hen bespreekt zij/hij de invulling van een sportakkoord en maakt afspraken over de uitvoering daarvan.

Belangrijk partners zijn in ieder geval het Sportplatform, Alcander/StandBye, IKS Parkstad, Samen Winnen Heerlen (maatschappelijke coöperatie), Adelante, sectie voetbal, de onderwijsstichtingen, JOGG en de gemeente zelf.
Het eindproduct is een document met bindende afspraken over samenwerking en ambities, ondertekend door de vertegenwoordigers van alle partijen.

Profiel sportformateur Heerlen

Meer informatie over het profiel (download PDF).

Procedure

Potentiële sportformateurs kunnen reageren tot uiterlijk 15 juni.
Stuur een CV, motivatie en plan van aanpak via mail naar S. Meertens.

Een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het Sportplatform, gemeente en Huis voor de Sport Limburg maakt een eerste selectie en bepaalt welke drie kandidaten worden uitgenodigd om hun plan van aanpak toe te lichten. Daarna beslist de selectiecommissie wie de opdracht gaat uitvoeren.
De commissie beoordeelt op:
- de kwaliteit van het plan van aanpak en de presentatie;
- kennis, ervaring en vaardigheden van de kandidaat;
- prijs en positie. 

Planning

 
15 juni   Uiterlijke reactietermijn
26 juni   Presentatie plan van aanpak aan de selectiecommissie 
1 juli (ca.)   Start sportformateur 
10 oktober   Lokaal sportakkoord inhoudelijk gereed
11 t/m 31 oktober   Besluitvormingsproces gemeente
Uiterlijk 7 november   Ondertekening lokaal sportakkoord 
Uiterlijk 8 november   Lokaal akkoord opsturen naar VSG

Meer informatie?

Stuur een mail of bel met 045 5605040         

Achtergrondinformatie over bestaande initiatieven (download PDF).

Foto beachvolleybal