Werken aan de buurten

De gemeente heeft speciale aandacht voor een aantal herstructureringsbuurten.