Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stadsstandplaats

In Heerlen kunt u een vaste, tijdelijke of seizoen standplaats krijgen. Dit is een plaats voor standplaatshouders met een maximale oppervlakte van 24 vierkante meter. Deze plaatsen kunt u ook gebruiken buiten de vaste markten en markttijden.

U kunt alleen een stadsstandplaats innemen met een verplaatsbare kraam of een verrijdbaar voertuig/verkoopwagen. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld een oliebollen- of notenkraam. Vol is vol. Als er geen plek meer is op de beschikbare locaties, schrijven wij u in volgorde van aanmelding op een wachtlijst.

De locaties voor stadsstandplaatsen zijn:

 • Bongerd
 • Burgemeester van Grunsvenplein
 • Corneliusplein
 • Gebrookerplein
 • Bautscherweg
 • Weltertuijnstraat
 • Gebrookerplein
 • van Weerden Poelmanstraat.

In de maanden november en december zijn er extra oliebollen standplaatsen:

 • Stationstraat
 • Gebrookerplein
 • Cornuliusplein
 • Bautscherweg

Wij wijzen geen standplaatsen toe binnen een straal van 150 meter vanaf het marktterrein, op de dagen/uren van de gemeentelijke warenmarkt en de levensmiddelen- en bloemenmarkt. Dit doen we als het gaat om goederen of waren die ook te koop zijn op de markt.
Ook wijzen wij binnen een straal van 100 meter niet meer dan 5 standplaatsen toe, met een (gedeeltelijk) gelijktijdig bezetting. Uitzondering hierop zijn de standplaatsen op de Bongerd.

Om een toewijzing te krijgen voor een stadsstandplaats moet u:

 • handels bekwaam zijn
 • 18 jaar oud zijn
 • ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
 • ingeschreven staan bij het Centraal Registratiekantoor bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
 • een aanvraag voor een vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders met een geldige legitimatie

Voor de standplaats betaalt u € 2,73 per strekkende meter (tarief 2023).

€ 19,00 leges

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.