Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stadsstandplaats

In Heerlen kunt u een vaste, tijdelijke of seizoen standplaats krijgen. Dit is een plaats voor standplaatshouders met een maximale oppervlakte van 24 vierkante meter. Deze plaatsen kunnen ook gebruikt worden buiten de reguliere markten en markttijden.

U kunt alleen een stadsstandplaats innemen met een verplaatsbare kraam of een verrijdbaar voertuig/verkoopwagen. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld een oliebollen- of notenkraam. Vol is vol. Als er geen plek meer is op de beschikbare locaties, schrijven wij u in volgorde van aanmelding op een wachtlijst.

De locaties waar stadsstandplaatsen mogelijk zijn:

 • Bongerd
 • Burgemeester van Grunsvenplein
 • Corneliusplein
 • Gebrookerplein
 • Bautscherweg
 • Weltertuijnstraat
 • Gebrookerplein
 • van Weerden Poelmanstraat.

Verder zijn er in de maanden november en december extra oliebollen standplaatsen aan de

 • Stationstraat
 • Gebrookerplein
 • Cornuliusplein
 • Bautscherweg

Wij wijzen tijdens de dagen/uren waarop de gemeentelijke warenmarkt en de levensmiddelen- en bloemenmarkt is, geen standplaatsen toe binnen een straal van 150 meter vanaf het marktterrein. Dit geldt als het gaat om goederen of waren die te koop zijn op de markt.
Ook wijzen wij binnen een straal van 100 meter niet meer dan 5 standplaatsen toe, met een (gedeeltelijk) gelijktijdig bezetting. Uitzondering hierop zijn de standplaatsen op de Bongerd.

Om een toewijzing te krijgen voor een stadsstandplaats moet u:

 • Handels bekwaam zijn; 
 • 18 jaar oud zijn; 
 • Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • Ingeschreven staan bij het Centraal Registratiekantoor bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
 • Een aanvraag voor een vergunning hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met een geldige legitimatie.

Voor de standplaats betaalt u € 2,73 per strekkende meter (tarief 2023).

€ 19,00 leges.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.