Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum

Als u mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

U kunt een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente tot de dag voor de stemming 12.00 uur.

U kunt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 ook stemmen bij het raadgevend referendum.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen en het raadgevend referendum. U mag alleen stemmen met een stempas. U stemt voor de gemeenteraad van de gemeente waarin u ingeschreven staat op 5 februari 2018. De stempassen krijgt u op dat adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente. Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Raadgevend referendum

Het raadgevend referendum wordt gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
 • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Voorwaarden

U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum als:

 • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u misschien stemmen voor de gemeenteraad. Stemmen voor het referendum kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Woont u in het buitenland? Dan mag u stemmen voor het referendum. Als u tijdens de verkiezingen tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u iemand machtigen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Stempas kwijt of geen ontvangen

Heeft u geen stempas ontvangen? Controleer bij de gemeente of u wel ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP).

Als u geen stempas heeft ontvangen of de stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe stempas bij de gemeente Heerlen aanvragen.

Bent u na de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) verhuisd, dan kunt u in uw oude gemeente stemmen. Ook kunt u bij uw oude gemeente voor uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dan kunt u in heel Nederland stemmen. 

Kosten

U ontvangt de stempas gratis. 

Doen of meenemen

U ontvangt de stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum uiterlijk 7 maart 2018.

U stemt als volgt: 

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum aan:

 • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de stemming hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.