Heb jij ruime ervaring binnen het werkveld openbare orde en integrale veiligheid? Wil je een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid- en veiligheid in Heerlen? Zie jij jezelf inhoudelijk sturing geven aan het interventieteam met veiligheidsprofessionals en het informatieknooppunt leefbaarheid & veiligheid? Het team verder helpen door ontwikkelen in de unieke gecombineerde aanpak sociale veiligheid en buurtgericht werken? Dan is de functie strategisch regisseur bij het Interventieteam misschien wel iets voor jou! Reageer vóór 16 juni 2024.

Wie ben jij?

 •  Je hebt WO werk- en denkniveau. 
 •  Je hebtruime ervaring in het sturing te geven aan een team van professionals.
 •  Je hebt ervaring binnen het werkveld openbare orde en veiligheid en de aanpak van multi-problematiek. 
 •  Je beschikt over een ruim netwerk binnen voornoemde terreinen.
 •  Analyseren, resultaat- en actiegerichtheid zijn kwaliteiten die je bezit. 
 •  Gezien de aard en de intensiteit van de werkzaamheden ben je stressbestendig en flexibel inzetbaar. 
 •  Je hebt ervaring met projectmatig werken en interventie mogelijkheden. 
 • Je hebt ervaring in het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen op alle niveaus en bent maatschappelijk- en politiek sensitief. 
 •  Goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden zijn een vereiste.

Wat ga je doen?

 • Je regisseert de werkzaamheden die binnen het Interventieteam voorkomen en stuurt de collega’s daar inhoudelijk op aan. Daar waar nodig stuur je werkprocessen bij;
 • Je adviseert de burgemeester over voortgang en aanpak binnen het takenpakket van het interventieteam;
 • Je bent aanspreekpunt voor de burgemeester voor casuïstiek en zet waar nodig vragen of opdrachten uit binnen het interventieteam of de andere betrokken partners; 
 • Je adviseert op strategisch niveau de burgemeester, intern bestuur, management en vak-afdelingen over de interventies en toepassing van het cluster Interventieteam;
 • Je bent de sparringpartner van de manager team Sociale Veiligheid & Buurtregie, de strategisch gebiedsregisseur en de strategisch projectleider sociale veiligheid binnen het team Sociale Veiligheid & Buurtregie;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van integrale veiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en ondermijning en je herdefinieert uitvoeringsbeleid waar nodig;
 • Je zorgt binnen het werkveld sociale veiligheid voor de juiste balans en verbinding met alle domeinen om zo bij te dragen aan integraal werken; je ziet gemeenschappelijke belangen en weet partijen met elkaar te verbinden;
 • Je stemt strategische, beleidsmatige vraagstukken af met Team Beleid, steeds vanuit een integrale toets en evaluatie op relevante en aanverwante wet- en regelgeving;
 • Je volgt landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van integrale veiligheid, criminaliteit en ondermijning;
 • Je stemt af met netwerkpartners en medewerkers en stuurt op het nakomen van afspraken;
 • Je zorgt voor het inrichten en het beheer en onderhoud van de benodigde processen;
 • Je werkt zelf mee als strategisch regisseur sociale veiligheid in die buurten waar op dat moment extra regie nodig is op strategische en politiek risicovolle vraagstukken;
 • Je voert eindregie bij zeer complexe sociale leefbaarheid- en veiligheid zaken.

Jouw team

De leefbaarheid- en veiligheid in Heerlen staat zwaar onder druk. We zien een toename van overlast, zware sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning. Om het tij te keren investeert Heerlen in het uitbreiden van de eigen veiligheidsorganisatie, in kwantiteit en kwaliteit. Daartoe is een robuust Interventieteam gevormd met ongeveer 30 medewerkers. In dit team werken regisseurs sociale veiligheid, adviseurs veiligheid, toezichthouders WMO-Jeugd, juristen, administratief juridische medewerkers, analisten, medewerkers informatieknooppunt leefbaarheid en veiligheid, proces begeleiders en Boa’s interventieteam. In totaal gaat het om ongeveer 30 FTE.

Je werkt binnen dit team direct samen met de andere team-clusters; sociale veiligheid en buurtregie. Samen werk je aan de thema’s rondom leefbaarheid, (sociale)veiligheid, burgerbetrokkenheid, buurtgericht werken, participatie, en sociale- en fysieke kwaliteit in de buurten van Heerlen. Hierin staat het team in contact met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners en stimuleren en faciliteren zij hen om hun bijdrage te leveren in de buurten. 

Bouwen aan het Heerlen van Morgen 

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over.

Wat krijg je daarvoor terug? 

De gemeente Heerlen biedt jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele fulltime functie.  De eerste arbeidsovereenkomst zal voor bepaalde tijd zijn. Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op.

De functie is ingeschaald in de HR 21 normfunctie medewerker Ontwikkeling I in schaal 12 met een bruto maandsalaris van minimaal € 5.008,- en maximaal € 6.777,- afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). De functie is momenteel onderdeel van een herwaarderingstraject in het kader van de functiewaarderingssystematiek van HR21.

Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitaliteitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt (Vitknip) die je in Heerlen op veel plekken kan inzetten om jouw vitaliteit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Meebouwen aan het Heerlen van morgen? 

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer 24064 naar Veronica Rings; V.Rings@heerlen.nl . Je kunt solliciteren tot en met 16 juni 2024.

Voor meer informatie kun je terecht bij Rob Smeets, Manager Sociale Veiligheid & Buurtregie (r.a.j.smeets@heerlen.nl ). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Yvonne Dassen Adviseur P&O, e-mail: y.dassen@heerlen.nl.

Voor deze functie wordt intern én extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat.  Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.