Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Subsidie aanvraag voor het afkoppelen van hemelwater

Afkoppelen betekent dat u het regenwater van verharde oppervlakken van uw gebouw niet langer via de regenpijp afvoert naar het riool. U kunt subsidie krijgen voor het opvangen van hemelwater zoals regen, sneeuw en hagel. Het hemelwater vangt u bijvoorbeeld op in: waterbekken, watertonnen, regenvijver of ondergrondse reservoirs. Vraag uw subsidie aan via het aanmeldformulier. 

Let op: u mag pas afkoppelen zodra uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na subsidieverlening starten en binnen 6 maanden klaar zijn. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot en regenpijp direct het riool in. Dit kan wateroverlast geven. Op de website Waterklaar.nl/Parkstad staan veel tips om wateroverlast tegen te gaan. Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool, maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maakt u uw tuin waterklaar.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • u bent eigenaar of gebruiker van het oppervlak dat u wilt afkoppelen
  • het gaat om een bestaand gebouw of bestaande bestrating
  • het af te koppelen oppervlak is minimaal 20m2
  • het regenwater stroomt op dit moment nog naar de gemengde riolering
  • het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren
  • het afkoppelen mag geen overlast opleveren voor anderen, bijvoorbeeld voor aangrenzende grond
  • per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen
  • eenmaal afgekoppeld mag niet meer terug worden aangekoppeld

Doen of meenemen

Zo vraagt u de subsidie aan:

  • Vul het aanmeldformulier: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater in.