Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Subsidie aanvragen voor jeugdsport

Het jeugdsportfonds is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die in de gemeente Heerlen wonen. Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Vraag uw tussenpersoon om deze bijdrage online aan te vragen.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per jaar. Ongeveer 100 kinderen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Ouders of verzorgers moeten hun kind stimuleren bij het sporten en naar lessen, trainingen en wedstrijden laten gaan. Een tussenpersoon controleert of uw kind langere tijd aan de trainingen deelneemt.

Voorwaarden

 U komt in aanmerking voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds:

  • als het gezinsinkomen maximaal 120% van het wettelijk minimum bedraagt;
  • voor door NOC*NSF erkende sporten en voor verschillende dans- en vechtsporten.

Doen of meenemen

U kunt elk jaar een bijdrage aan het jeugdsportfonds vragen. Dit gaat via een tussenpersoon. Deze vraagt via de website van het jeugdsportfonds een bijdrage aan. Hiervoor zijn extra gegevens nodig zoals; contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen en een financiële motivatie. 

U ontvangt zelf geen geld. Het jeugdsportfonds betaalt rechtstreeks aan de sportvereniging of sportwinkel. Uw kind kan een tegoedbon van een sportwinkel ontvangen. Hiermee kan het de benodigde sportkleidng of sportspullen uitzoeken.

Neem contact op met de Stichting Leergeld Parkstad. Zij dienen online een aanvraag in voor uw kind. Ouders en jongeren kunnen zelf géén aanvraag indienen.

Ook een andere tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding van uw kind kan een aanvraag voor u indienen bijv . de leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker of huisarts. Zij kunnen via de website van het Jeugdsportfonds de aanvraag online indienen. 

Termijn

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag en een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging.