Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Subsidie volwassenenonderwijs

Inwoners die moeite hebben met taal, rekenen of omgaan met de computer kunnen naar het volwassenenonderwijs.

De gemeente Heerlen koopt het volwassenenonderwijs in bij het ROC VISTA College Taal+. Ook kan een beperkt aantal andere aanbieders subsidie aanvragen voor hun lesactiviteiten. Meer informatie over de subsidieregel staat bij wet en regelgeving. Er zijn twee aanvraagtermijnen per jaar.

Het volwassenenonderwijs helpt inwoners van Zuid-Limburg op weg naar een zelfstandige positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Aanbieders van lesactiviteiten voor volwassenen kunnen subsidie krijgen. Er zijn regels waaraan de activiteit moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Er zijn voorwaarden aan de doelgroep, de activiteit en aan de aanvraag. Alle voorwaarden vindt u in de beleidsregel. (zie wet- en regelgeving)

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De activiteit is voor volwassenen uit Zuid-Limburg die geen inburgeringsplicht (meer) hebben en met hun niveau van taal, rekenen of computervaardigheden nog niet op het niveau van MBO 3 zitten.
  • De activiteit is in de Nederlandse taal, heeft minimaal 6 deelnemers en heeft als doel het blijvend verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en/of computervaardigheden.
  • De activiteit is nieuw in het aanbod van de aanvrager en is nog niet gestart op het moment van subsidietoekenning. 

Gemeenten en ROC VISTA College Taal+ kunnen geen subsidie aanvragen. Wel mogen zij in een samenwerkingsverband zitten waarvan één van de partijen de aanvraag indient.

Vul het aanvraagformulier in. Maar lees eerst de beleidsregel goed door. De beleidsregel staat bij wet- en regelgeving. Op de site van overheid.nl kunt u deze beleidsregel in originele versie downloaden. Stuur het ingevulde formulier naar Team Beleid Economie: Cluster onderwijs postbus 1, 6400 AA Heerlen of stuur het via de mail naar gemeente@heerlen.nl onder vermelding: ‘cluster onderwijs - subsidieaanvraag volwassenenonderwijs’.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.