Subsidie voor AED of defibrillator

Organisaties die in het bezit zijn van een AED (defibrillator) en zich inzetten voor het Reanimatie Netwerk Heerlen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De gemeente wil met het geven van een subsidie de beschikbaarheid (24 uur per dag, 7 dagen per week) van de AED's verbeteren.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

De gemeente verstrekt subsidie voor het verbeteren van de beschikbaarheid van AED’s in de stad. Wanneer u een AED heeft, kunt u deze beschikbaar stellen aan het Reanimatie Netwerk Heerlen. Bij een reanimatie-oproep kunnen burgerhulpverleners deze AED inzetten voor het redden van een leven. Wanneer de AED binnen hangt, kunt u deze buiten in een beschermkast hangen, zodat deze 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is.

De gemeente verleent subsidie voor:

  • De aanschaf van een beschermende AED-kast (50% van de aanschafkosten tot een max. van €400,- excl. BTW);

Voor het ontvangen van deze subsidie moet uw AED zijn geregistreerd bij het alarmeringssysteem HartslagNU, zodat de AED beschikbaar is voor het Reanimatie Netwerk Heerlen. Ook een AED die binnen hangt kan aangemeld worden bij HartslagNU (onder vermelding van de openingstijden van de locatie waar de AED hangt).

Wij verlenen géén subsidie voor de aanschaf van een AED. In Heerlen zijn relatief veel AED’s aanwezig. De gemeente wil met het geven van een subsidie de beschikbaarheid (24 uur per dag, 7 dagen per week) van de AED’s verbeteren.

De overige kosten zoals: verzekering, onderhoud, installatiekosten etc. vergoedt de gemeente niet en zijn voor rekening van de aanvrager.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn:

  • De AED dient ter beschikking gesteld te worden aan het Reanimatie Netwerk Heerlen;
  • AED moet geregistreerd zijn in het alarmeringssysteem van HartslagNu;
  • De AED moet in een beschermde kast buiten hangen en beschikbaar zijn voor het Reanimatie Netwerk Heerlen.
  • De AED moet 24 uur per dag, 7 dagen per week ingezet kunnen worden bij een hartstilstand.

Termijn

De gemeente neemt binnen 12 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.