Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

Afkoppelen betekent dat u het regenwater van verharde oppervlakken van uw gebouw niet langer via de regenpijp afvoert naar het riool. U kunt subsidie krijgen voor het opvangen van hemelwater zoals regen, sneeuw en hagel. Het hemelwater vangt u bijvoorbeeld op in: waterbekken, watertonnen, regenvijver of ondergrondse reservoirs. Deze afkoppelsubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van woningen, niet voor huurders. 

De aanvraag loopt via Waterklaar / WoonWijzerWinkel. Zie de link onder 'meer informatie'.

Op veel plekken stroomt regenwater via de dakgoot en regenpijp direct het riool in. Dit kan wateroverlast geven. Op de website Waterklaar.nl/Parkstad/gemeente Heerlen staan veel tips om wateroverlast tegen te gaan. Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool, maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maakt u uw tuin waterklaar.

De voorwaarden zijn:

  • u bent een particuliere eigenaar van een woning. Deze afkoppelsubsidie is niet van toepassing op huurders
  • het gaat om een bestaand gebouw of bestaande bestrating
  • het af te koppelen oppervlak is minimaal 20m2
  • het regenwater stroomt op dit moment nog naar de gemengde riolering
  • het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren
  • het afkoppelen mag geen overlast opleveren voor anderen, bijvoorbeeld voor aangrenzende grond
  • per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen
  • na afkoppelen mag u niet meer terug aankoppelen

Zo vraagt u de subsidie aan:

  • Vul het aanmeldformulier: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater in. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.