Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Overige subsidie participatie ouderen

De subsidie is een eenmalige waardering voor stichtingen, verenigingen, belangengroepen en particulieren om ouderen actief mee te laten doen in de samenleving.
U kunt subsidie aanvragen voor een tijdelijk project of een eenmalige activiteit. De activiteiten moeten in Heerlen plaatsvinden.

Met deze subsidie is veel mogelijk, als het maar gaat om vernieuwende initiatieven. Het hoeft ook niet alléén voor ouderen te zijn.
Juist de verbinding tussen oud en jong vinden we belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een evenement waarbij ouderen met scholieren een zangstuk of toneelstuk opvoeren.
  • Een cursus waarin ouderen hun levenservaring of talenten delen.
  • Een evenement waar het gaat om samen bewegen, koken, eten.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De activiteiten zijn in Heerlen.
  • De activiteiten moeten passen binnen ons beleid.
  • U moet kunnen laten zien dat u het doel met uw geld en de te verlenen subsidie kunt uitvoeren.
  • U legt uit hoe u te werk gaat.
  • Iedereen binnen de doelgroep moet aan de activiteiten kunnen meedoen. Zonder daarbij te letten op levensbeschouwing, ras of seksuele voorkeur. Uitzondering hierop zijn activiteiten met een emancipatorisch doel.
  • De activiteiten zijn niet in strijd met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

Het college kan bepalen dat u zich moet aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Daarnaast kunnen er per maatschappelijk gebied nog aanvullende voorwaarden zijn. Kijk hiervoor onder wetten en regels bij de verschillende beleidsregels.

U kunt deze subsidie 1 x per jaar aanvragen. Vraag hem op tijd aan. Wij reserveren een vast bedrag per jaar voor deze subsidie.
Vult u de gegevens niet of fout in of ontbreken de bijlagen dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag.

De gemeente neemt binnen twaalf weken na de uiterste inleverdatum een beslissing over uw aanvraag.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.