Succesvolle pilot: videorechtspraak bewindzaken wordt structureel

De pilot houdt in dat Heerlenaren online bij hun bewindzaak kunnen zijn via een videoverbinding met de rechtbank, vanuit het stadskantoor Heerlen. Bij bewindzaken draait het om mensen met schulden die hiervoor een bewindvoerder of mentor toegewezen krijgen. 

Heerlenaren die betrokken zijn bij bewindszaken, moesten eerder naar de rechtbank in Maastricht reizen voor de behandeling van hun zaak. Omdat het juist gaat om mensen in financiële nood, vormen reiskosten naar Maastricht een grote drempel. Veel betrokkenen verschenen dan ook niet. 

Meer mensen bij hun zitting via online verbinding

Tijdens de pilot is 86% van de rechtzoekenden naar de online zitting op het stadskantoor in Heerlen gekomen. 14% verscheen niet. Dat is een aanmerkelijke verlaging van de ‘no shows’ in de oude situatie. De pilot is een succes te noemen en wordt structureel. 

Drempels tot het recht wegnemen

De gemeente en de rechtbank vinden dat iedereen toegang tot het recht zou moeten hebben. Zeker als het gaat om belangrijke zaken zoals afbetaling van schulden en bewindvoering. Dat is ook de reden dat de pilot videorechtspraak werd ingevoerd.