Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Terugvordering, verhaal en invordering

Ten onrechte verleende uitkeringen worden teruggevorderd. Een uitkering kan ook verhaald worden op derden.

Terugvorderen van bijstand

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin wij bijstand van u terugvorderen. Bijvoorbeeld:

  • U verstrekt geen, onjuiste of onvolledige gegevens;
  • U heeft als gevolg van een vergissing bijstand ontvangen;
  • U heeft achteraf inkomsten ontvangen over dezelfde periode;
  • U heeft vermogen ontvangen, bijvoorbeeld uit een erfenis of uit een boedelscheiding na een echtscheiding;
  • U kreeg een lening van ons, maar u voldeed niet aan de verplichtingen.

Verhaal van bijstand

Soms kunnen wij de bijstand die u ontvangt vorderen van anderen dan uzelf. Dat noemen wij verhaal van bijstand.

Bijvoorbeeld:

  • Verhaal op onderhoudsplichtige (ex)-echtgenoot of geregistreerd partner; 
  • Verhaal op de onderhoudsplichtige ouders;
  • Verhaal op de persoon die van u een schenking heeft ontvangen vlak voor uzelf een beroep op bijstand moest doen.

Invordering

Als wij iets van u hebben gevorderd, proberen wij dit in te houden op uw uitkering. Lukt dat niet, dan krijgt u de mogelijkheid om het bedrag ineens te betalen of om een betalingsregeling te treffen.
Betaalt u niet, dan kunnen wij beslag leggen op uw inkomsten en/of uw bezittingen.


Kwijtschelding

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Zie hiervoor op de website van overheid.nl onze beleidsregel.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.