Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Per 1 juni 2020 zijn de voorwaarden anders.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Regel dit meteen online

Of zoekt u? Gerelateerde links:

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels:

 • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Als u de uitkering heeft aangevraagd voor 1 juni 2020 (Tozo 1):

 • De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.
 • U krijgt de uitkering voor maximaal 3 maanden.
 • Uw vermogen of het inkomen van uw partner tellen niet mee in de beoordeling van uw aanvraag.

Als u de uitkering aanvraagt van 1 juni tot en met 30 september 2020 (Tozo 2):

 • De regeling werkt terug tot 1 juni 2020.
 • U krijgt de uitkering voor maximaal 4 maanden.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157. U betaalt 2% rente. Dat is een lager rentepercentage dan normaal. Per 1 juni 2020 moet u verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.

Woont u in 1 van deze landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan kunt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Er zijn nog meer maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Regel dit meteen online

Voorwaarden

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering of lening kunt aanvragen. De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet. 

De belangrijkste voorwaarden om de tijdelijke uitkering of lening voor ondernemers aan te vragen zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u de verlening van de uitkering voor ondernemers aan:

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de verlengde Tozo-uitkering.

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.