Toegang afgesloten gebieden

Delen van Heerlen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door paaltjes. Soms is het mogelijk om toegang te krijgen tot deze gebieden.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Voorbeelden van afgesloten gebieden zijn het centrum van Heerlen, park Heerlerheide en een aantal buitengebieden.

Regel dit meteen online

Kosten

  • € 65,00 - waarborgsom voor een tijdelijke sleutel of pasje voor de toegangspaaltjes. Dit bedrag krijgt u teruggestort als u de sleutel of het pasje weer inlevert.
  • € 16,80 - voor een ontheffing als u voor toegang tot het gebied een ontheffing nodig heeft
  • € 65,-- de aanvraag van een nieuwe sleutel of pasje als de tijdelijke verloren of beschadigd is.

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Verlengen van deze termijn mag eenmaal.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.