Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Heerlen toegankelijk voor iedereen

Inclusie houdt in dat iedereen in de samenleving tot zijn recht komt. Iedereen mag zichzelf zijn, iedereen is even belangrijk en iedereen kan meedoen. Elke inwoner van Heerlen moet zich geaccepteerd voelen. Thuis, op school, op het werk, op straat, in de sport - waar dan ook. Leven met een beperking mag geen beperking zijn om te leven zoals je wilt.


Hoe mooi zou het zijn als Heerlen de meest toegankelijke gemeente zou zijn. Onder het motto ‘iedereen voor elkaar’ willen we zoveel mogelijk mensen bewust maken van de toegankelijkheid van onze stad.

Inclusie – het tegenovergestelde van exclusie

De term inclusie betekent letterlijk ‘insluiten’, dus het tegenovergestelde van ‘uitsluiten’. Op de eerste plaats denk je dan aan mensen met een beperking. Een handicap kan zichtbaar, maar ook onzichtbaar zijn. Denk aan: slechtzienden/blinden, slechthorenden/doven, mensen met een verstandelijke beperking of rolstoelgebruikers.

Er zijn nog veel meer doelgroepen die we niet mogen vergeten in het dagelijkse reilen en zeilen. Zij hebben extra aandacht nodig en vragen soms om aanpassingen van onze dienstverlening, de manier waarop we informatie geven of hoe we gebouwen en openbare ruimte inrichten. Bijvoorbeeld ouderen, kinderen en jongeren, dak- en thuislozen. Maar ook mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, niet goed kunnen omgaan met stressvolle situaties of nieuwe technologieën.

Werk aan de winkel

Inclusief beleid is een continu proces dat we steeds blijven verbeteren. Gemeente Heerlen geeft graag het goede voorbeeld. Daarbij hebben we de hulp nodig van iedereen die woont of werkt in Heerlen.

Heeft u een idee of een suggestie? Laat u het ons weten? Mail naar: iedereenvoorelkaar@heerlen.nl.

Niemand denkt eraan

Sinds 2016 is er een verdrag van de Verenigde Naties* ‘voor mensen met een beperking’ van kracht. Hierin is de basis van hun mensenrechten vastgelegd. De gemeente Heerlen en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen (ervaringsdeskundigen) hebben samen de schouders eronder gezet en een totaalplan opgesteld. Onder het motto ‘Iedereen voor elkaar!’ werken we eraan om de rechten en positie van mensen met een beperking te versterken.

Mensen met een beperking lopen in het alledaagse leven soms letterlijk tegen allerlei obstakels aan. Denk aan te smalle stoepen, straatmeubilair, verkeersremmende obstakels, ongesnoeide hagen, waardoor ze geen overzicht hebben, te weinig ruimte tussen tafels. “Je loopt telkens tegen dingen aan waardoor je denkt: ik ga er maar niet meer naartoe”, vertelt de cliëntenraad. “Zo zijn er maar weinig restaurants waar ik met mijn rolstoel naar binnen kan.” Met ‘Iedereen voor elkaar’ willen cliëntenraad en gemeente voorkomen dat mensen thuisblijven door dit soort drempels.

Heerlen ‘plust’

De gemeente is wettelijk verplicht om voor inclusie te zorgen. Dat staat dus in het verdrag van de Verenigde Naties én in een landelijke richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In die richtlijn zijn zes thema’s benoemd.

Leven met een beperking in Heerlen

Voorbeelden van concrete acties zijn: in kaart brengen van vraag en aanbod van geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking. Het toetsen van de openbare ruimte in de stadsdelen. Medewerkers van de gemeente gaan samen met ervaringsdeskundigen op pad. Ter plaatse worden de situaties in kaart gebracht en oplossingen bedacht om ‘drempels’ in de openbare ruimte te verminderen. Maar ook om bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke wandelroutes of toegankelijke culturele activiteiten mogelijk te maken. Hieronder enkele voorbeelden:

Zwembad Hoensbroek gerenoveerd

Zwembad Hoensbroek is van binnen gerenoveerd en weer open voor bezoek.

Komt het Zien

Parkstad Limburg Theaters biedt nu ook voorstellingen aan mensen die weinig of niets meer zien.

Aftrap inclusietraject speeltuinen

De komende jaren gaan we alle speeltuinen in Heerlen beter toegankelijker maken.

BMV Molenberg toegankelijker

Afgelopen maanden is gewerkt aan de toegankelijkheid van de BMV Molenberg.

Schunck steeds toegankelijker

Het Schunck Glaspaleis wordt, ondanks dat het een monumentaal pand is, steeds toegankelijker.

Toegankelijkheid loont. Altijd!

Zo makkelijk is het! In de grappige video die Zuyd Hogeschool studenten maakte over onze stad, ontdek je wat er komt kijken bij het toegankelijk maken van Heerlen.

Convenant inclusief uitgaan

Een bijzondere samenwerking om inclusief uitgaan in Heerlen te versterken, is vastgelegd in een nieuw convenant.

Inclusie en diversiteit

We breiden onze Lokale Inclusie Agenda uit met het thema Diversiteit.

Kleine aanpassing, grote impact

Ondernemers die willen werken aan de toegankelijkheid van hun bedrijf kunnen de gemeente inschakelen om hen daarbij te helpen.

Schouwen Heerlen-Zuid

In Heerlen-Zuid zijn nieuwe schouwen uitgevoerd om de toegankelijkheid van de wijken te toetsen en vervolgens aan te pakken.

Spil in de wijk bijeenkomst

De sessie "Iedereen voor Elkaar Heksenberg" was een van de best bezochte sessies tijdens de Kerkraadse bijeenkomst Spil in de Wijk.

Inclusie Audioroute

Beluister en beleef het Heerlens mijnverleden met de nieuwe Inclusie Audioroute. De stad Heerlen was hét centrum van de voormalige Mijnstreek. Dat is nog steeds te zien, te voelen én te horen.

Voor visueel beperkte inwoners

Visueel beperkte inwoners van Heerlen kunnen nu -zonder eigen bijdrage- terecht bij de dagbesteding van de Robert Coppes Stichting in Spaubeek.

Buitenexpositie Heksenberg

Inwoners van Heksenberg hebben met het project "Iedereen voor elkaar Heksenberg" een mooie nieuwe expositie gerealiseerd. Via een wandelroute kan deze permanente buitenexpositie worden bezocht.

Stralende Sterren Gala

Het Stralende Sterren Gala in het Cultuurhuis waar schitterende talenten hebben opgetreden was een groot succes! Voor een volle zaal traden de artiesten op met zang, dans, piano en gedichten.

bewustwording collega's

We werken aan bewustwording bij onze ambtenaren over het onderwerp inclusie. Collega’s kunnen deelnemen aan een cursus over omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Voor iedereen een feestje

Heerlen kent vele evenementen, sommige heel druk bezocht zoals Cultura Nova, ParkCity Live en de Wielerronde. In al die drukte kom je met een handicap wel eens aardig in de verdrukking.

Hoge nood app

Samen zorgen voor een toiletvriendelijk landschap. Ook Gemeente Heerlen speelt een belangrijke rol in het terugdringen van het tekort aan openbare, toegankelijke en schone toiletten.

Sport mee!

Sport en bewegen is iets voor iedereen; het is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten.

Werken zoals je kán

Met een beetje goede wil kun je werkplekken aanpassen aan een handicap. Om werkgevers een duwtje in de rug te geven, is er de Wet Banenafspraak.

Onderzoek woon- en zorgbehoeften

Thuis wonen, waar en hoe je wil: kan dat voor iedereen in Heerlen? Kunnen we de woningen aanpassen, zodat ze in alle levensfases meegaan?

Wat zeg je me nou?

De overheid heeft er nogal een handje aan om moeilijke taal te gebruiken. Daarvan is ze zich niet altijd bewust. Sinds 2020 is er een ‘werkgroep digitale toegankelijkheid’:

Toegankelijke scholen

De gemeente en de cliëntenraad kijken mee bij nieuwbouwplannen. Alles wat met toegankelijkheid te maken heeft, komt zo vanaf het begin aan bod. Hieraan hebben o.a. al meegewerkt:

Met SCHUNCK is gekeken naar de toegankelijkheid van de bibliotheken. Zo is in het Glaspaleis bijvoorbeeld het paneel bij de lift aangepast. Ook zijn er voorzieningen aan de trap aangebracht.

Geleide lijnen vrijhouden

Mensen die blind of slechtziend zijn, maken gebruik van geleide lijnen (witte tegels met ribbels die je vaak op de stoep bij een oversteekplaats ziet). Maar liefst 56% van de mensen houdt geen rekening met het vrijhouden van de geleidelijnen.

Programma Senior Digi Vaardig

Videobellen met kleinkinderen, online boodschappen bestellen of digitaal financiële zaken regelen. Het klinkt allemaal heel logisch, maar voor veel 65-plussers is dit allesbehalve makkelijk.

Iedereen voor elkaar Heksenberg

Mensen met een beperking en zonder beperking met elkaar verbinden. Dat gebeurde tijdens de tweede bijeenkomst van 'Iedereen voor Elkaar Heksenberg' in februari 2022.

Het is enorm belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze stad. Kleine aanpassingen maken een groot verschil voor mensen met een beperking. Ook als ondernemer kun je met een kleine aanpassing zomaar het verschil maken!

In 2022 vond in alle stadsdelen van Heerlen de reizende expositie ‘Prachtig Krachtig’ plaats. De expositie vertelt de verhalen van zes krachtige vrouwen met een onzichtbare beperking. Prachtig én krachtig. Op het eerste gezicht is hun beperking niet zichtbaar voor de buitenwereld. Met deze expositie vragen we aandacht voor vrouwen met een onzichtbare beperking. Ontdek alle krachtige verhalen die deze vrouwen door te klikken op onderstaande portretten.

Charissa expositie
Het verhaal van: Charissa

“Ik leerde om anderen te vertrouwen. Nu heb ik een hele groep mensen achter me. Ik sta er nooit meer alleen voor."

Sharon expositie
Het verhaal van: Sharon

“Blijf benaderbaar. Mensen schrikken als ze merken dat iemand doof is. Loop er niet voor weg, maar improviseer wat.”

Simone expositie
Het verhaal van: Simone

“Ik vind het nonsens dat een handicap niet gezien mag worden.”

Rose expositie
Het verhaal van: Rose

“De schuldvraag is niet interessant. Leg de schuld nergens. Niet bij een ander en niet bij jezelf. Zoek gewoon naar een oplossing.”

Monique expositie
Het verhaal van: Monique

“Ze hebben mijn been geamputeerd, niet mijn mond.”

Maria expositie
Het verhaal van: Maria

“Wat je aan een ander geeft, krijg je terug. Dat teruggeven ken ik niet van de ‘gezonde’ wereld.”

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.