Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkering, rechten en plichten

Vanaf het moment dat u van ons een uitkering ontvangt, bent u klant van ons. Uw uitkering geeft u rechten...maar ook plichten!

Een aantal plichten noemen we:

 • Wij sturen u maandelijks een overzicht van de gegevens zoals ze in ons bestand staan. Wij noemen dit overzicht het status-mutatieformulier (SMF). Aan dit SMF zijn een aantal regels verbonden.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Geef ze daarom zo snel mogelijk door. Denk aan het vinden van een (deeltijd)baan of het krijgen van een vermogen, erfenis of schenking. U kunt de wijzigingen doorgeven middels het maandelijks status-mutatieformulier (SMF).
 • Wijzigingen als een adreswijziging, geboorte, huwelijk, samenwoning, moet u doorgeven aan de afdeling Burgerzaken (BasisRegistratiePersonen (BRP)). Meer informatie vindt u op de website heerlen.nl. 
 • Heeft u inkomen, moet u dit bij ons melden.
 • Als u wilt verblijven in het buitenland is dit verblijf aan een aantal regels gebonden.
 • Om het recht op bijstand vast te kunnen stellen leggen wij huisbezoeken af. U bent verplicht hieraan mee te werken.
 • U benadert de medewerkers van de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken correct.
  U werkt volledig mee aan alle arbeidsverplichtingen. Mocht dit voor u niet van toepassing zijn dan heeft u daarover van ons een beschikking ontvangen.

Binnen de gebouwen van de gemeente Heerlen en dus ook op onze afdeling, geldt een aantal gedragsregels:

 • Aanwijzingen van ons personeel, de beveiligings- diensten of het management dient u op te volgen.
 • Agressie (ook mondeling), bedreiging en vernieling van goederen zijn verboden.
 • Gebruik van verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen is verboden, evenals handel daarin. Dat geldt ook voor alcohol.
 • Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden.

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de regels?

U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt. Geeft u bijvoorbeeld niet door dat u inkomsten heeft, of bent gaan samenwonen of u geeft een verkeerd adres aan ons door, dan kunnen we een boete opleggen. De boete is maximaal 100% of 150% van het bedrag dat u onterecht aan uitkering hebt gekregen.
Als u zich niet aan de andere verplichtingen houdt, dan kunnen we een maatregel opleggen. Een maatregel kan zijn dat we uw uitkering beëindigen en/of u moet het bedrag wat u teveel aan uitkering heeft ontvangen terugbetalen en/of, u krijgt tijdelijk een lagere uitkering.

We noemen u een aantal rechten

 • U heeft het recht uw eigen gegevens in te zien. 
 • U kunt in bezwaar gaan tegen een beschikking als u het niet eens bent met de inhoud.
 • Blijft een besluit op uw aanvraag te lang uit dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom.
 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening dan kunt u een klacht indienen via de speciale klachtenregeling.

Wat u verder nog van ons kunt verwachten

 • Wij geven u alle mogelijke hulp om weer werk te vinden.
 • Wij zullen u met respect behandelen bij onze mondelinge of schriftelijke contacten. Wij verwachten ook respect van u naar onze medewerkers.  
 • Al uw argumenten om bijstand aan te vragen nemen wij serieus en beoordelen wij rechtvaardig. De afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken zal zich houden aan de afspraken, die wij met u maken.
 • Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.
 • Wij zullen u alle nodige informatie verstrekken.
 • Wij proberen uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Dus binnen de wettelijke 8 weken afronden.
 • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb): we leggen uw persoonsgegevens vast, raadplegen ze en kunnen ze aan bepaalde andere instanties verstrekken.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.