Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkering voor oudere gestopte ondernemers

De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die, wegens een te laag inkomen, hun bedrijf moeten stoppen. Vraag de IOAZ aan bij de gemeente. U doet dit voordat u stopt met uw bedrijf.

Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan.

De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner
 • uw eigen vermogen
 • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

Als u met meer mensen in huis woont, is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • U stopt uiterlijk 1,5 jaar na de aanvraag van de IOAZ-uitkering met uw onderneming.
 • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 28.957 bruto per jaar. 
 • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager wordt dan € 33.212 bruto per jaar.
 • U werkte:
  • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland, of
  • de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.

(Bedragen 2024)

De kostendelersnorm
De kostendelersnorm is alleen bij de alleenstaande van toepassing en niet bij gehuwden. De kostendelersnorm geldt ook niet als u alleen samenwoont met personen die jonger zijn dan 21 jaar of studeren. De kostendelersnorm geldt ook niet als u een commerciële kamerhuurder, kostganger of kamerverhuurder of kostgever bent.

(Let op: Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm bijgesteld naar 27 jaar. De verandering betekent dat personen jonger dan 27 jaar geen kostendelende medebewoner meer kunnen zijn. Nu ligt die grens nog bij 21 jaar)

Bent u geen kostendeler dan ontvangt u 70% van het wettelijk minimumloon.
Als op u de kostendelersnorm van toepassing is wordt uw uitkering van 70% van het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2015 met vijf jaarlijkse stappen verlaagd. Vanaf 1 juli bedraagt de verlaging 2% van het minimumloon. Vanaf 2016, 3% en vanaf 2017, 2018 en 2019 5%. Op 1 januari 2019 bedraagt uw uitkering dan 50% van het minimumloon.

De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de gemeente. Dit doet u maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf.

Doe uw aanvraag maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf. De uitkering krijgt u vanaf de datum dat u stopt.

Zo vraagt u de IOAZ-uitkering aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw woonsituatie
  • bankafschriften van de afgelopen periode
  • uw boekhouding van de laatste 3 jaar

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.