Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Uitleesverzoek bodycams

De boa's van de gemeente Heerlen gaan tijdelijk werken met bodycams. Een bodycam is een kleine draagbare camera waarmee je beeld en geluid kunt opnemen en opslaan en die aan het lichaam van de boa vast is gemaakt. Dit om de veiligheid van de boa te verbeteren en om te voorkomen dat situaties escaleren. De bodycam draagt de boa altijd openlijk en duidelijk zichtbaar. Wanneer u bent opgenomen en de beelden van uzelf wilt bekijken, kunt u een uitleesverzoek indienen. Voordat u een uitleesverzoek indient, moet u eerst een klacht indienen tegen de boa. Daarna vult u het formulier voor het uitleesverzoek in om deze videobeelden terug te kunnen kijken.

Heeft u al een klacht ingediend? Dan hoeft u alleen nog maar het formulier uitleesverzoek in te vullen. 

De pilot bodycams eindigt op 1 januari 2021. De resultaten van de pilot leggen we vast en evalueren we. Op basis hiervan stellen we een advies op. Het College van B&W bepaalt of we de pilot verlengen.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De bodycam maakt constant opnames. Na 30 seconden overschrijven de beelden automatisch. De boa zet de bodycam pas aan, als hij in een escalerende situatie dreigt terecht te komen. Als de dreigende situatie voorbij is, zet de boa de bodycam uit.

We bewaren de beelden in een veilige omgeving en bekijken de beelden alleen als er een uitleesverzoek is gedaan. Wie kan een uitleesverzoek aanvragen? Dit zijn:  

  • De betrokken burger of bureauhoofd/coördinator handhaving als er een officiële klacht is ingediend tegen de burger;
  • Politie of OM bij opsporing of vervolging van strafbare feiten; 
  • Op het verzoek van de BOA om zijn eigen handelen te evalueren.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

U mag een uitleesverzoek indienen als:

  • u een klacht hebt ingediend tegen de boa;
  • u op de beelden staat;
  • er maximaal 2 weken zitten tussen de opname en het moment dat het uitleesverzoek bij de gemeente binnen is.

Regel dit meteen online

Kosten

Het indienen van een uitleesverzoek is gratis.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Dien het uitleesverzoek online in.

Regel dit meteen online

Termijn

Indienen van het uitleesverzoek kan tot maximaal 2 weken na de opname. Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van het uitleesverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.