Uittreksel register niet ingezetenen (RNI)

Met een uittreksel uit RNI laat u zien dat u staat ingeschreven in het register niet ingezetenen. Op een afschrift staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. U kunt ook vragen gegevens aan te vullen of te corrigeren. Kijk bij 'meer informatie' voor anderstalige formulieren. 

Wilt u een afspraak maken voor een groep die groter is dan 10 personen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan via ons PDF formulier? U krijgt het per post toegestuurd. Dit duurt op dit moment langer dan normaal door drukte.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Doen of meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs: een paspoort of ID bewijs waarop uw nationaliteit staat. Een verblijfsvergunning of E-document kunt u hiervoor niet gebruiken.
  • vraagt u het uittreksel schriftelijk aan dan svp het pdf downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar het adres wat op het pdf staat.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Neem of stuur dan ook mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een schriftelijke machtiging met handtekening of een scan van die machtiging met handtekening
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

Kinderen t/m 15 jaar moeten altijd een geboorteakte en geldige legitimatie meenemen als gegevens gecorrigeerd moeten worden. Ze moeten zelf aanwezig zijn.