Vacature Beleidsmedewerker Schuldhulpverlening en Debiteuren

15 mei 2020 Het team Beleid Maatschappij zoekt een Beleidsmedewerker Schuldhulpverlening en Debiteuren (36 uur)

Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan Heerlen

1 fte (36 uur) – HBO Niveau – Vacaturenummer 20039

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn trots op hun stad. Het borrelt van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leef genot van 240.000 inwoners.

Naast onze stad is ook onze organisatie volop in ontwikkeling. We werken aan een nieuwe, plattere organisatie waar we steeds beter samenwerken. Elk team heeft eigen uitdagingen, maar we creëren met alle collega’s onze organisatiecultuur. Die cultuur omschrijven we als open en op basis van vertrouwen. Alles wat we doen draagt bij aan ons gezamenlijk doel: Heerlen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en leven voor onze inwoners. Dat doen we door te investeren in onze stad en in onze medewerkers. Jij krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en dingen anders te doen. Kies je voor Heerlen? Dan ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Je wordt er blij van om uitdagingen met creativiteit en lef aan te pakken.

Team Beleid Maatschappij

Team Beleid Maatschappij is een samenvoeging van alle beleidsmedewerkers en –ondersteuners en contractmanagers op de volgende beleidsterreinen: WMO, jeugd(zorg), openbare orde en veiligheid, drugsbeleid, ouderenbeleid, integratiebeleid, inkomensondersteunings- en armoedebeleid en volksgezondheid. Het team is verantwoordelijk voor beleid en regievoering op genoemde terreinen en deels ook voor de uitvoering daarvan. Opgave van het team is o.a. het verder integreren van het veiligheidsbeleid en het sociaal beleid.

Vanwege het vertrek van een medewerkster zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Schuldhulpverlening en Debiteuren (1,0 fte)

Als beleidsmedewerker schuldhulpverlening en debiteuren werk je aan het opstellen van beleid en het organiseren van een lokale en regionale maatschappelijke structuur, waarin adequate schuldhulpverlening en afgewogen debiteurenbeleid worden uitgevoerd. 

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt vanuit een integrale benadering beleid op het gebied van schuldhulpverlening (o.a. beleidsplan schuldhulpverlening, vroeg signalering, Schuld Hulp Maatje en convenant bewind voering);
 • Je bent verantwoordelijk voor integraal beleid op het terrein van debiteuren Participatiewet (o.a. terugvordering en verhaal, invordering, boete oplegging en afstemming);
 • Je adviseert de portefeuillehouder(s) over nieuwe wetgeving en gemeentelijk beleid;
 • Je denkt proactief mee over maatschappelijke vraagstukken die o.a. de thema’s schuldhulpverlening en debiteuren raken;
 • Je adviseert bij de implementatie van het beleid, waarbij je het belang van de burger én van de organisatie in beschouwing neemt;
 • Je bent voor onze gemeente in regionale en provinciale verbanden actief op jouw beleidsterreinen;
 • Je bent onze accounthouder voor de GR Kredietbank Limburg;
 • Je zorgt voor een goede verbinding met de beleidsterreinen binnen domein Maatschappij en met de andere domeinen in onze organisatie;
 • Je werkt actief samen met in- en externe ketenpartners en stichtingen die actief zijn in het voorliggende veld op het gebied van schulden en inkomensondersteuning.

Wie ben jij?

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau, blijkend uit opleiding en/of werkervaring;
 • Je hebt ervaring als beleidsmedewerker en je wordt enthousiast van het werken in een variabele en complexe omgeving;
 • Je hebt kennis van schuldhulpverlening en/of het beleidsveld debiteuren (Participatiewet);
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden die jou in staat stellen om keuzes adequaat en overtuigend te onderbouwen;
 • Je bent bestuurlijk sensitief en kunt je verplaatsen in de wensen en behoeften van diverse stakeholders;
 • Je hebt analytisch vermogen en kunt op een niet-oordelende wijze kijken naar vraagstukken waarbij je het spanningsveld van conflicterende belangen overziet;
 • Je bent je bewust van de afhankelijkheid tussen beleid en uitvoering en zoekt uitdrukkelijk de verbinding ertussen;
 • Je bent energiek, initiatiefrijk, creatief, nieuwsgierig en gericht op samenwerking;
 • Je hebt het vermogen om snel een netwerk op te bouwen waarin op basis van wederkerigheid kennis wordt uitgewisseld en resultaten worden bereikt.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. De functie is ingeschaald in schaal 10 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.914,- en maximaal € 4.406,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Jij krijgt een dienstverband voor bepaalde tijd in eerste instantie voor de duur van 12 maanden. Dit dienstverband loopt na de afgesproken periode van rechtswege af. Eventuele continuering van het dienstverband wordt tijdig besproken.

Verder krijg je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken, en hebben wij onze eigen sportstimuleringsregeling. Wil je meer weten over werken voor de gemeente Heerlen? Neem dan eens een kijkje op onze website.

Wil je meebouwen aan Heerlen?

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer naar j.ubachs@heerlen.nl. Je kan solliciteren tot en met 28 mei 2020. Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie dan kan je terecht bij Erik Verkade, teamleider Beleid Maatschappij (06-29300965). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Brigitte van der Mark, P&O adviseur domein Maatschappij (045-5604693).