Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Aarveld-Bekkerveld

Aarveld-Bekkerveld is een buurt die grenst aan het centrum van Heerlen.

De buurt bestaat uit de twee subbuurten Bekkerveld en Aarveld. Aarveld is bij veel mensen bekend door basisschool Tarcisius. Bekkerveld is vooral bekend door het circus dat er ieder jaar plaatsvindt het muziekfestival Park City Live. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op: 

  1. Jongerenoverlast op het Bekkerveld (in combinatie met drugs- en drankoverlast)
  2. Verkeersoverlast rond de scholen
  3. Woninginbraken 

Wat is er al aan gedaan?

Wijkraad, wijkagent, boa, jongerenwerker en straatcoaches zijn regelmatig op het Bekkerveld en maken contact met de jongeren. Zij spreken hen aan als ze overlast veroorzaken. In maart 2018 hebben we met omwonenden van het Bekkerveld, de wijkraad, politie, handhaving en straatcoaches teruggekeken naar de in 2017 ondernomen acties en van gedachten gewisseld over de aanpak in 2018. Bureau Handhaving gaat in gesprek met het Bernardinuscollege en Grotiuscollege over de verkeerssituatie. Er wordt direct gehandhaafd bij verkeersovertredingen. De rotonde Akerstraat-Burg. Waszinkstraat-Heesberg wordt in de loop van 2019 aangepast, waardoor een veiligere verkeerssituatie ontstaat.

Bij de Tarcisius-school treedt Bureau Handhaving regelmatig handhavend op tijdens de spitstijden. De directie van BS Tarcisius wordt uitgenodigd om met het buurtteam van gedachten te wisselen over de aanpak van de door ouders veroorzaakte verkeersoverlast. Bij de nieuwbouw wordt samen met buurt en bewoners, aandacht besteed aan de verkeerssituatie.

De wijkraad geeft regelmatig aandacht aan woninginbraken via haar website, social media en het wijkblad. Bewoners in verschillende straten hebben WhatsApp buurtpreventiegroepen of staan op andere wijze met elkaar in contact. 

Bewoners doen mee

  • In Aarveld-Bekkerveld helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken: 
  • In het buurtteam is aandacht besteed aan het gedrag van fietsende scholieren en zijn door een leerling ontworpen borden geplaatst.
  • Op het Bekkerveld is een groep bewoners gefaciliteerd door de buurtorganisatie actief onder de noemer ‘Mijn Bekkerveld-jouw Bekkerveld’. Elkaar aanspreken op bijvoorbeeld hondenpoep of opruimen van rommel is een van de afspraken in dit verband.
  • In verschillende (groepjes van) straten onderhouden bewoners een groeps(veiligheids)app.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Aarveld-Bekkerveld.