Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Beersdal/Rennemig

Rennemig – Beersdal bestaat uit een drie subbuurten: Beersdal, Rennemig en Schelsberg.

De drie subbuurten zijn elk zeer verschillend van aard. Kenmerkend voor Beersdal zijn de mijnwerkerswo-ningen. Deze woningen vormen tegenwoordig een beschermd stadsgezicht. Rennemig heeft vele woonerven en Schelsberg bestaat uit een aantal bedrijven en enkele woningen. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • Overlast door jongeren op de hoek van de Fossielenerf en Belemnieterf.
  • Overlast door jongeren en verkeer bij de basisschool Mijnspoor en bij de Frans Postma school

Wat is er al aan gedaan?

De politie, gemeente en woningstichting werken intensief samen. De buurtorganisatie roept bewoners op om te melden bij overlast. Dit doen ze door flyers uit te delen en informatie in het wijkblad te plaatsen. Daarnaast vragen ze bewoners de poorten bij de steegjes achter de huizen te sluiten zodat jongeren daar geen hangplek kunnen maken. Buurtbewoners en de school zorgen dat tijdens drukke momenten de straat wordt afgesloten door de paaltjes omhoog te doen. Verder is er een project gestart in samenwerking tussen de BOA’s en de school Mijnspoor. Op vier momenten per jaar houden leerlingen van groep 7 samen met de BOA’s een verkeersactie door groene en rode kaarten uit te delen aan verkeersdeelnemers. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. Na deze waarschuwingen zijn er controles geweest en boetes uitgedeeld.

Bewoners doen mee

In Rennemig-Beersdal helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • In Rennemig zet een groep bewoners zich in om de leefbaarheid te versterken door het organiseren van activiteiten.
  • In Rennemig is een grote Whatsapp groep actief van circa 90 personen.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Beersdal/Rennemig.