Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Beersdal/Rennemig

Rennemig – Beersdal bestaat uit een drie subbuurten: Beersdal, Rennemig en Schelsberg.

Rennemig – Beersdal bestaat uit een drie subbuurten: Beersdal, Rennemig en Schelsberg.

De drie subbuurten zijn elk zeer verschillend van aard. Kenmerkend voor Beersdal zijn de mijnwerkerswoningen. Deze woningen vormen tegenwoordig een beschermd stadsgezicht. Rennemig heeft vele woonerven en Schelsberg bestaat uit een aantal bedrijven en enkele woningen. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • Overlast door verkeer en parkeren bij de basisschool Mijnspoor en bij de Frans Postma school.
  • Inbraken in woningen en bedrijven, diefstal af/uit/van voertuigen

Wat is er al aan gedaan?

De politie, gemeente en woningstichting werken intensief samen. De buurtorganisatie roept bewoners op om te melden bij overlast en plaats informatie over veiligheid in het wijkblad. Andere bewoners hebben een WhatsApp Buurtpreventie groep opgericht. Buurtbewoners en de school zorgen bij de Frans Postma school dat tijdens drukke momenten de straat wordt afgesloten door de paaltjes omhoog te doen. Basisschool Mijnspoor is in samenwerking met de BOA’s een project gestart waarbij ze met leerlingen van groep 7 rode en groene kaarten uitdelen aan verkeersdeelnemers. Op initiatief van de politie en buurtbewoners wordt er op beide basisscholen voorlichting gegeven aan kinderen in groep 7 en 8 en hun ouders over onderwerpen als social media, vandalisme, drugsgebruik etc. Ook is er op basis van meldingen in Rennemig straatverlichting aangepast om de veiligheid te verbeteren en zijn er bloembakken geplaatst om veilige parkeerhavens te creëren. We hebben een voorlichtingsavond georganiseerd op het gebied van veiligheid in Buurthuis Beersdal.

Bewoners doen mee

In Rennemig-Beersdal helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • In Rennemig zet een groep bewoners zich in om de leefbaarheid te versterken door het organiseren van activiteiten.
  • In Rennemig is een grote Whatsapp groep actief van circa 90 personen.
  • De buurtorganisatie organiseert Tent in de buurt-bijeenkomsten met informatie over leefbaarheidsthema’s en risico’s. Alcander en gemeente Heerlen doen hier ook aan mee.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Beersdal/Rennemig.