Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

GMS

Grasbroek, Musschemig en Schandelen (GMS) is een van de oudere buurten van Heerlen.

Sinds de sluiting van de mijnen is GMS ontwikkeld tot een gevarieerde woonbuurt met diverse onderwijsvoorzieningen. Kenmerkend voor de buurt zijn de vele voormalige mijnwerkerswoningen. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op: 

  1. Aanpak overlastlocaties Saffierflat en Lange Janpark
  2. Parkeeroverlast 

Wat is er al aan gedaan?

Saffierflat:

  • Er is regelmatig contact tussen de wijkagent, de  boa en de beheerder van de flat. Hierdoor kunnen problemen voorkomen of op korte termijn opgepakt worden.
  • Schoon GMS gaat in gesprek met omwonenden en overlastgevende bewoners, om het gedrag van laatstgenoemden in positieve zin om te buigen.
  • De politie start bovenop haar reguliere inzet een handhavingsproject gericht op het tegengaan van de overlast vanuit de Saffierflat, in samenwerking met de werkgroep leefbaarheid en veiligheid en schoon GMS.

Lange Janpark:

  • Politie en handhaving controleren bijna dagelijks op alcoholgebruik en verbaliseren hier regelmatig op. Er worden ook gebiedsontzeggingen opgelegd.
  • Buurtorganisatie, BOA en procesbegeleider hebben een aantal spelregels opgesteld voor het Lange Janpark, zodat de BOA de overlastgevers hierop kan aanspreken. Beheer en Onderhoud plaatst een bord met de spelregels in het park.
  • De politie start bovenop haar reguliere inzet een handhavingsproject gericht op het tegengaan van de overlast in het Lange Janpark.

 Parkeeroverlast:

  • De buurtorganisatie heeft een enquete gehouden onder buurtbewoners over het invoeren van een blauwe zone. De respons was te laag, waardoor de blauwe zone destijds niet is ingevoerd. De werkgroep L&V gaat een nieuwe, leesvriendelijkere enquete houden.
  • De parkeerdruk is in het vergunningsgebied enorm toegenomen, er vindt reguliere parkeercontrole plaats en er worden veel bekeuringen geschreven (700 in 2017).

Zelf iets doen?

We doen iedere dag ons best om de buurt zo schoon en veilig te houden maar we kunnen hier de hulp van bewoners goed bij gebruiken! Dit kan bijvoorbeeld door bewoners die zich samen inzetten voor een veilige buurt door een buurtpreventieteam of whats-app buurtpreventiegroep. 

Een buurtpreventieteam is een groep actieve bewoners die toezicht houden in de wijk. Dat doen ze door een aantal keer per dag of per week door de wijk te lopen. Ze zijn de extra oren en ogen van de buurt. Als zij iets zien wat niet in orde is, geven ze dit door aan de gemeente of politie.

Dit kan ook door middel van een whats-app groep waar bewoners elkaar op de hoogte houden van ongebruikelijke situaties in de buurt en dit indien nodig doorgeven aan de gemeente of politie.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan GMS.