Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Heksenberg/ Pronsenbroek

Heksenberg grenst direct aan de Brunssummerheide. In Heksenberg bevindt zich de Maria-Christinabuurt, een beschermd stadsgezicht.

Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

 • Verkeersoverlast (parkeeroverlast en te hard rijden)
 • Jeugdoverlast (op verschillende locaties en tijden)
 • Drugshandel (in diverse vormen en op verschillende locaties)

Wat is er al aan gedaan? 

 • Op de Hei-Grindelweg is gedurende enkele weken een zogenoemd ‘smileybord’ opgehangen, waarmee verkeersdeelnemers bewust gemaakt worden van hun snelheid.
 • De boa’s hebben samen met leerlingen van basisschool Gerardus Majella rode en groene kaarten uitgedeeld aan ouders die hun kinderen met de auto brengen en halen.
 • Een werkgroep met bewoners, buurtorganisatie en BOA’s is aan de slag met de verkeersveiligheid rondom de school. Ook de medezeggenschapsraad wordt hierbij betrokken.
 • Op de Hertstraat en omgeving is samen met bewoners een schouw gehouden om te kijken waar de parkeerproblemen uit bestaan en wat eventuele oplossingen zouden kunnen zijn.
 • De gemeente heeft diverse belijningen in de wijk opnieuw aangebracht en een aantal verkeersbesluiten genomen, waardoor parkeren op het trottoir wordt toegestaan.
 • Jongerenwerk, politie en handhaving en de straatcoaches spreken jongeren aan op eventueel overlastgevend gedrag.

Bewoners doen mee

In Heksenberg helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Er is een WhatsApp-groep in de Eekhoornstraat/Kievitstraat/Fazantstraat die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in de buurt.
 • De buurtorganisatie houdt iedere eerste dinsdag van de maand, samen met de wijkagent, spreekuur in ’t Gringeltje, Hei-Grindelweg 82A. Bewoners met klachten en/of opmerkingen kunnen zich daar melden en samen wordt naar een oplossing gezocht.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Susan Hurenkamp via 14 045 of via s.hurenkamp@heerlen.nl.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Heksenberg/Pronsenbroek.