Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Molenberg

Molenberg is een buurt in het oosten van Heerlen, grenzend aan het centrum.

De buurt is op de gelijknamige heuvel gebouwd, bij het Aambos. Een deel van de buurt is beschermd stadsgezicht. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • Overlast door verkeer
  • Burenruzies
  • Overlast door drugshandel en drankgebruik

Wat is er al aan gedaan?

We handhaven extra op verkeersoverlast in de omgeving van de Broederschool. Daarnaast zijn er verkeersremmende maatregelen getroffen op de Holleweg door het plaatsen van bloembakken en op Nicolas Beetstraat door een nieuwe inrichting van de weg. Hierdoor is de verkeersoverlast verminderd. De drugshandel is afgenomen. Het betreft vooral het dealen op straat rond het treinstation de Kissel en is gerelateerd aan cliënten van Domus Molenberg. De wijkagent heeft overleg gehad met de directeur van het Domushuis. Deze heeft aangegeven strenge controle te voeren op overtredingen. Dit lijkt te werken aangezien de klachten omtrent overlast zijn afgenomen.

In de buurt richten we ons ook op burenruzies. In de buurt speelt veel sociale problematiek. De BOA’s of politie worden bij een risico op escalatie vroegtijdig gebeld. De samenwerking tussen politie, woningcorporaties en het sociaal buurtteam verloopt goed.

Bewoners doen mee

In Molenberg helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De snelheid van verkeer in de Guido Gazellestraat. Bewoners zetten Victor Veilig-poppen buiten en helpen mee om de verkeersoverlast aan te pakken.
  • Op de Holleweg zijn bloembakken geplaatst om de snelheid van het verkeer af te remmen. Dit is een burgerinitiatief, dat gefaciliteerd is met een buurtdeal vanuit de afdeling Beheer en Onderhoud.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Molenberg.