Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Nieuw-Lotbroek

Nieuw Lotbroek is een buurt in het zuiden van het stadsdeel Hoensbroek.

De buurt bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen en is omringd door groenzones.

Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • de leefbaarheidsproblematiek in Boshouwersweide, een buurtje van 109 huurwoningen van Woonpunt. Hier is al meerdere jaren sprake van sociale en veiligheidsproblematiek. De problemen variëren van geluidsoverlast, ruzies, mishandelingen, criminaliteit en vervuiling tot opvoedings-, schulden- en verslavingsproblematiek.
  • verkeers- en parkeeroverlast, met name bij de Lotbroekerweg, basisschool Hoensbroek-Zuid en de Prinsenstraat.

Wat is er al aan gedaan?

De problemen in Boshouwersweide worden met alle partners samen aangepakt. Er zijn diverse afspraken gemaakt op het gebied van woningtoewijzing, zorg en handhaving. Voor de verkeersproblemen bij de scholen worden de ingezette acties als positief en succesvol ervaren. Voorbeelden van deze acties zijn gezamenlijke lasercontroles met schoolkinderen en buurtbewoners. In de Mgr. Hanssenlaan zijn smileys en spandoeken opgehangen tegen te hard rijden. Verder is er steeds meer overlast van quads rond de Koumervijver. De gemeente heeft op diverse plekken maaskeien gelegd. Voor de parkeerproblemen op de Lotbroekerweg wordt gekeken naar een oplossing

Bewoners doen mee

In Nieuw Lotbroek helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Buurtpreventie: Bewoners hebben in juni 2015 het initiatief genomen voor een buurtpreven-tieteam. Bewoners lopen in groepjes en herkenbaar aan blauwe vestjes door de buurt en signaleren zaken en geven die door aan betrokken bewoners ("wist u dat uw garagepoort open staat?") of aan de juiste instanties (gemeente, politie, woningcorporatie). Middels een buurtpreventie WhatsApp-groep houden bewoners elkaar op de hoogte van verdachte zaken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bureau handhaving (coördinator en BOA’s), de afdeling beheer en onderhoud en de wijkagent.
  • Buurtpreventieteam Nieuw Lotbroek brengt in kaart waar donkere achterpaden zijn. De geïnventariseerde achterpaden worden samen met professionals bekeken en waar mogelijk opgelost.
  • Werkgroep Snelheid: al anderhalf jaar voeren actieve bewoners acties uit die betrekking hebben op snelheid en parkeeroverlast.
  • De stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek organiseert samen met Alcander en Halt trainingen voor jongeren en ouders over de gevaren van social media.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Nieuw-Lotbroek.