Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vrieheide/De Stack

Vrieheide- de Stack is opgedeeld in vijf subbuurten: Weggebekker, Uterweg, Nieuw-Einde, Versiliënbosch en Vrieheide.

Aan de rand van deze buurt liggen de Brunssummerheide. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • de onveilige verkeerssituatie rondom de school (Anjelierstraat en Schrieversheideweg)
  • gevaarlijk rijgedrag van motorvoertuigen
  • overlast door hennepplantages en dealen van drugs
  • parkeerproblemen in de Italiëlaan en Beneluxlaan

Wat is er al aan gedaan?

De nazorg bij de drugsproblematiek is een belangrijk aandachtspunt. Om te voorkomen dat thuistelers in financiële problemen raken en terugvallen in hun oude patroon bieden wij samen met sociale partners hulp aan.

De verkeersoverlast bestaat uit gevaarlijk rijgedrag van scooters en quads en te hard rijdende auto’s. Op de Italiëlaan zijn er parkeerproblemen. De politie voert hier samen met de BOA’s meer controles uit. In de afgelopen maanden zijn diverse verkeersmaatregelen rondom de school getroffen. Zo is er in de Zeslanderstraat een stopverbod ingesteld en is er op de Anjelierstraat een zebrapad gemaakt. Ook zijn er op de Anjelierstraat beschilderde bloembakken geplaatst om de snelheid te verminderen. De politie heeft diverse voorlichtingen gehouden op de basisschool voor de ouders. Op 15 juni is er samen bewoners, de school en politie een handhavingscampagne gehouden.

Bewoners doen mee

In Vrieheide-De Stack helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Medio 2017 is het bewonersinitiatief om parkeren in de voortuin mogelijk te maken gerealiseerd. Het betreft drie blokken aan de Italielaan en de Unescostraat. Bewoners hebben zelf de toegangswegen en het groen aangelegd en wij hebben gefaciliteerd en een gedeelte meegefinancierd.
  • Medio 2017 is een nieuw buurtinitiatief ontstaan rondom de Belgiëlaan en het Monacoplein door een whatsapp buurtpreventie op te starten. De wijkagent heeft op 15 juni een informatieavond over inbraakpreventie gehouden voor de deelnemers van de buurtpreventie. Ook zijn de coördinatoren van de groep in contact gebracht met de buurtpreventie Rennemig om van elkaar te leren en informatie te delen.
  • Medio 2017 zal tevens gestart worden met het Operationeel VeiligheidsTeam (OVT). Het OVT is  samengesteld met de wijkagent en de wijk-BOA en wordt aangevuld met de wijkbeheerder van Beheer en Onderhoud, maatschappelijk werker (of Opbouwwerker) en de wijkbeheer-der(s) woningbouwcoöperatie(s). Binnen het OVT wordt de dagelijkse uitvoering van de veiligheidsaanpak georganiseerd onder regie van de wijkagent. Deze rapporteert over de voortgang aan de buurtcoördinator respectievelijk escaleren problematiek die overstijgend is aan de reguliere veiligheidsaanpak. Via de maatschappelijk werker (of opbouwwerker) is er een koppeling naar het Sociaal Buurtteam en Expertiseteam. Het OVT heeft een sterke binding met de reeds bestaande het Buurtteam. Van belang is te onderscheiden dat in het OVT professionals werkzaam zijn en in het buurtteam burgers en ondernemers vertegenwoordigd zijn door middel van de buurtorganisatie.
  • Het buurtinitiatief Waakzaak=Waakzaam Vrieheide is in 2016 gestopt vanwege verschil van inzicht in de werkgroep. Mogelijkheden voor een eventuele doorstart worden in 2017 verder bekeken.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

buurt in vrieheide

Of zoekt u? Gerelateerde links:

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Vrieheide/De Stack.