Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vrieheide/De Stack

Vrieheide- de Stack is opgedeeld in vijf subbuurten: Weggebekker, Uterweg, Nieuw-Einde, Versiliënbosch en Vrieheide.

Aan de rand van deze buurt ligt de Brunssummerheide. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • Drugsproblematiek (onder andere illegale hennepplantages en dealen).
  • Overlast in relatie tot burengerucht, geluidsoverlast, drank/drugsoverlast
  • Verkeersoverlast (agressief/asociaal rijgedrag, te hard rijden, parkeeroverlast en verkeersonveiligheid door breng- en haalverkeer in schoolomgeving).

Wat is er al aan gedaan?

De politie geeft prioriteit aan Vrieheide bij het strafrechtelijk ruimen van hennepplantages.

Door de inzet van het Operationeel Veiligheidsteam (OVT) worden illegale hennepplantages sneller gevonden en aangepakt. Doordat het OVT regelmatig te zien is in de buurt en ook aanbelt bij geselecteerde adressen werkt dit ook preventief.

De nazorg bij de drugsproblematiek is een belangrijk aandachtspunt. Om te voorkomen dat thuistelers in financiële problemen raken en terugvallen in hun oude patroon bieden wij samen met sociale partners hulp aan.

Meldingen over burenruzies worden regulier afgehandeld door de partners. Het Operationeel Veiligheidsteam voert preventieve huisbezoeken uit.

Er zijn diverse verkeersmaatregelen rondom de school getroffen. Ook zijn er op de Anjelierstraat beschilderde bloembakken geplaatst om de snelheid te verminderen. De politie heeft diverse voorlichtingen gehouden op de basisschool voor de ouders. Er is samen met bewoners, de school en politie een handhavingscampagne gehouden.

De wijkagent houdt informatieavonden over bepaalde veiligheidsthema´s in de buurt.

Bewoners doen mee

In Vrieheide-De Stack helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • In Vrieheide-De Stack helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

    Medio 2017 is het bewonersinitiatief om parkeren in de voortuin mogelijk te maken gerealiseerd. Het betreft drie blokken aan de Italielaan en de Unescostraat. Bewoners hebben zelf de toegangswegen en het groen aangelegd en wij hebben gefaciliteerd en een gedeelte meegefinancierd. Het project is inmiddels geëvalueerd en de gemeente is tot de conclusie gekomen dit soort burgerinitiatieven te willen blijven stimuleren en faciliteren.

    Als bewoners met whatsappbuurtpreventie groepen aan de slag willen, kunnen zij rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. Mooie voorbeelden in Vrieheide zijn de groepen rond de Belgielaan en de Erfstraat.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

buurt in vrieheide
BOA's

Of zoekt u? Gerelateerde links:

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Vrieheide/De Stack.