Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Zeswegen-Nieuw Husken

Zeswegen-Nieuw Husken zijn twee subbuurten die met elkaar verbonden zijn door een park met een mooie speeltuin.

De buurt ligt op korte afstand van Heerlen-Centrum. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

  • overlast door jongeren en vernielingen; met name op en rond het plein bij de Aldi

Wat is er al aan gedaan?

Politie en handhaving hebben extra toezicht gehouden op het Aldiplein. Ook het jongerenwerk heeft hier extra op ingezet. Politie en maatschappelijk werk hebben voorlichting gegeven op school en gesprekken gevoerd met ouders en zussen van de probleemjongeren. De gemeente heeft een mobiele camera geplaatst en heeft straatcoaches ingezet. Zij spreken jongeren aan bij overlastgevend gedrag. De straatcoaches hebben tijdens de Ramadan een nachtelijk zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in de sporthal. Hierdoor is er tijdens de Ramadan geen overlast geweest. Ten slotte wordt de jeugdoverlast 1 keer per maand besproken in het Leefbaarheidsoverleg Zeswegen. In dit overleg worden situaties besproken die met de leefbaarheid in de buurt te maken hebben en/of invloed kunnen hebben op veiligheid in de buurt. In dit leefbaarheidsoverleg zitten de wijkagent, BOA woningcorporatie Weller, sociaal buurtteam, basisschool De Wegwijzer en moedercentrum De Heksenketel.

Bewoners doen mee

In Zeswegen-Nieuw Husken helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De buurtorganisatie organiseert een aantal keer per jaar een ‘Tent in de Buurt-bijeenkomst’ om signalen en wensen van bewoners op te halen.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Bart Vliegen via tel. 14 045 of mail naar b.vliegen@heerlen.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Zeswegen-Nieuw Husken.