Veilig wonen in Heerlen

Heerlen zet in op veilige buurten. Niet alleen door het bestrijden van criminaliteit en overlast, maar juist door te zorgen dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Samen met inwoners, politie en vertegenwoordigers van organisaties is een lijst gemaakt van zaken die aangepakt moeten worden per buurt. Ook is bepaald wat we als eerste gaan aanpakken. Dit staat in een buurtplan per buurt. En we zorgen dat er in elke buurt duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat is. Daarom heeft iedere buurt een eigen wijkagent en BOA.

Zij zijn het aanspreekpunt voor de mensen. De wijkagent handhaaft op de openbare orde en veiligheid in de wijk. De BOA richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door te handhaven op overtredingen, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s. De wijkagent en BOA vullen elkaar aan in hun werk aan. Ze werken nauw samen met partners, zoals gemeente en maatschappelijke organisaties in de buurt, maar ook met u, de bewoners van de buurt! Wilt u weten wie in uw buurt actief is? Kijk dan in het overzicht van wijkagenten en BOA's.

Wilt u zien wat in uw buurt prioriteit heeft? Kijk dan hieronder naar de buurtplannen voor uw wijk en hoe u ons kunt helpen. Want de hulp van actieve bewoners kunnen we goed gebruiken! Samen maken we Heerlen veiliger!

Veilig wonen en leven

Het veiligheidsbeleid van Heerlen zet vanaf 2017 extra in op een veilige leefomgeving. Doel is dat inwoners zich veiliger gaan voelen, met name in de eigen buurt. Om dat te bereiken wordt gezorgd voor meer blauw op straat, komt er meer ruimte voor burgers om zelf te werken aan een veilige omgeving en gaan de partners in de buurten meer samenwerken. Dit staat in de kadernota leefbaarheid en veiligheid 2017-2020 (download pdf) die samen met vertegenwoordigers van buurten en veiligheidspartners is gemaakt.

Wilt u weten hoe de buurten in Heerlen zijn onderverdeeld, kijk dan op de pagina over Stadsdelen en buurten.

Nieuws over
dief

De anti-inbraaktips van ex-inbreker Evert Jansen
Tijdens inbraakpreventieavonden in Heerlen gaf ex-inbreker Evert Jansen anti-inbraaktips.

bewoner msp

Samen waken voor een veilige buurt in MSP
MSP telt vijf buurtpreventiegroepen met in totaal 350 deelnemers. Twee van deze WhatsAppgroe-pen worden beheerd door Karel Zwakhalen, een bewoner uit Meezenbroek die zich actief inzet voor een veilige buurt en ook andere buurtbewoners hierbij betrekt!

afbeelding stelletje uit Hoensbroek

Meer nieuws
Meer nieuws over de initiatieven en successen in de buurten op het gebied van veiligheid.


Buurten Heerlen-Stad
bekkerveld

Aarveld-Bekkerveld
Aarveld-Bekkerveld is een buurt die grenst aan het centrum van Heerlen.

woning Eikenderveld

Eikenderveld
Eikenderveld is de kleinste buurt van Heerlen en ligt tegen het centrum aan.

foto van het Cultuurhuis Heerlen

GMS
Grasbroek, Musschemig en Schandelen (GMS) is een van de oudere buurten van Heerlen.

promenade

Heerlen-Centrum
De buurt Heerlen-Centrum bestaat uit de kleinere buurten Centrum, Op de Nobel, ’t Loon en Lindeveld.

huis in molenberg

Molenberg
Molenberg is een buurt in het oosten van Heerlen, grenzend aan het centrum.

park in msp

MSP
MSP bestaat uit Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. Meezenbroek en ligt in het oosten van Heerlen.

foto fietsen en recreatie benzenrade

Welten-Benzenrade
Welten en Benzenrade liggen aan de westkant van Heerlen, grenzend aan het Zuid-Limburgse heuvelland.

winkelcentrum

Zeswegen-Nieuw Husken
Zeswegen-Nieuw Husken zijn twee subbuurten die met elkaar verbonden zijn door een park met een mooie speeltuin.

woning caumerveld

Caumerveld-Douve Weien
Caumerveld - Douve Weien is een rustige woonbuurt in het zuiden van de stad.


Buurten Hoensbroek
foto van gebrookerplein in Hoensbroek

Hoensbroek Centrum/de Dem
Hoensbroek Centrum-De Dem is een van de grootste buurten binnen de gemeente.

terschuren

Maria-Gewanden
Deze bomenrijke buurt ligt tussen kasteel Hoensbroek, de Markt en het typisch Zuid-Limburgse buurtschap Terschuren.

woning mariarade

Mariarade
Mariarade ligt in het noorden van Hoensbroek en grenst aan Treebeek (gemeente Brunssum) en aan Amstenrade (gemeente Schinnen).

foto groen met op achtergrond kasteel

Nieuw-Lotbroek
Nieuw Lotbroek is een buurt in het zuiden van het stadsdeel Hoensbroek.


Buurten Heerlerheide
foto mijnwerkershuizen rennemig

Beersdal/Rennemig
Rennemig – Beersdal bestaat uit een drie subbuurten: Beersdal, Rennemig en Schelsberg.

foto heerlerheide

Heerlerheide-Passart
In Heerlerheide ligt het winkelhart voor het hele stadsdeel Heerlerheide.

foto speeltuin het heksenpretje

Heksenberg/ Pronsenbroek
Heksenberg grenst direct aan de Brunssummerheide. In Heksenberg bevindt zich de Maria-Christinabuurt, een beschermd stadsgezicht.

buurt in vrieheide

Vrieheide/De Stack
Vrieheide- de Stack is opgedeeld in vijf subbuurten: Weggebekker, Uterweg, Nieuw-Einde, Versiliënbosch en Vrieheide.


Buurten Heerlerbaan
heerlerbaan

Heerlerbaan-Schil
Deze buurt kent heel diverse woonbuurten. Er zijn sociale huurwoningen uit de tweede helft van de vorige eeuw.

heerlerbaan

Heerlerbaan-Centrum
Deze buurt is een onderdeel van Heerlerbaan en ligt in Heerlen-Zuid.