Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vergunning monument

Als u als eigenaar een beschermd rijksmonument wilt herstellen of aanpassen, dan hebt u een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U heeft voor alle wijzigingen van een monument een omgevings- (voorheen monumenten) vergunning nodig. Als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert, dan heeft u een gewone omgevingsvergunning nodig. Voorbeelden van dit gewone onderhoud zijn het schoonmaken van goten, het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten en het uitvoeren van kleine reparaties met gebruik van de oorspronkelijke materialen.

U hebt een vergunning nodig als u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument.
 • U wilt het pand of het terrein restaureren, verbouwen of slopen.

U moet de omgevings- (voorheen monumenten)vergunning aanvragen bij de gemeente waarin het pand staat of het terrein ligt.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

 • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
 • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
 • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Regel dit meteen online

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie Titel 2 hoofdstuk 3 de legesverordening 2019.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

Regel dit meteen online

Termijn

Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning:

 • Uitgebreide procedure
  Deze procedure geldt voor:
  • (gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument
  • ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument
  • reconstructie van een beschermd rijksmonument
  • wijziging bij herbestemming van een rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

  U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen.
 • Gewone procedure
  Deze procedure geldt voor alle andere wijzigingen. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

 • Gewone procedure:
  U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 • Uitgebreide procedure:
  U geeft eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Heeft u geen reactie ontvangen binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.