Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vergunning monument

Als u als eigenaar een beschermd rijksmonument wilt herstellen of aanpassen, dan hebt u een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Eigenlijk hebt u voor alle wijzigingen van een monument een omgevings- (voorheen monumenten) vergunning nodig. Als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert, dan heeft u een gewone omgevingsvergunning nodig. Voorbeelden van dit gewone onderhoud zijn het schoonmaken van goten, het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten en het uitvoeren van kleine reparaties met gebruik van de oorspronkelijke materialen.

U hebt een vergunning nodig als u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument.
 • U wilt het pand of het terrein restaureren, verbouwen of slopen.

U moet de omgevings- (voorheen monumenten)vergunning aanvragen bij de gemeente waarin het pand staat of het terrein ligt.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

U heeft een vergunning voor een monument nodig als:

 • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument, en
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

 • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een monument, Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst aan de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb hierna mee in het besluit op de aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente de omgevingsvergunning af.

Regel dit meteen online

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie Titel 2 hoofdstuk 3 de legesverordening 2018.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Om uw beschermde monument te wijzigen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Verder heeft u misschien nog nodig:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek
 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw

Regel dit meteen online

Termijn

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer geldt de uitgebreide procedure ? Dit gebeurt bij:

 • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
 • ingrijpende wijzigingen van een Rijksmonument
 • reconstructie van een beschermd Rijksmonument
 • wijziging bij herbestemming van een Rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze periode mag met 6 weken verlengd worden.

Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. De gemeente beslist dan binnen 8 weken over uw aanvraag. Ook deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning voor een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.