Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen. Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u de vergunningcheck doen.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, of voor het plaatsen van zonweringen;
  • bij dakkapellen aan de achterkant van een woning.

Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket online (OLO) kunt u de check doen. U kunt het ook aan de gemeente vragen. Maak een afspraak met een casemanager om uw plannen te bespreken. 

Er gelden andere regels voor:

  • bouw- of verbouwingsplannen voor een monument;
  • plannen die slecht zijn voor bepaalde planten- of diersoorten of natuurgebieden.

Voorwaarden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort van het te bouwen bouwwerk.
  • Het burenrecht: wij adviseren u om uw bouwplannen met uw buren te bespreken, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Dit om latere juridische conflicten te voorkomen.
  • Welstandseisen: Ieder bouwwerk moet aan minimale welstandseisen voldoen. Voor meer informatie kijkt u bij het product 'welstandsadvies bij bouw en verbouw'.