Verkeersveiligheidsplan Heerlen vastgesteld

Het verbeteren van de leefbaarheid in buurten in de stad is topprioriteit deze collegeperiode. In het kader daarvan heeft het college van Burgemeester en Wethouders het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Dit jaar alleen al wordt hierin 2,5 miljoen euro geïnvesteerd. Een belangrijk onderdeel is het veiliger maken van een aantal straten waaronder de Montfortstraat, Heulsstraat, Huskensweg, Bokstraat en de Lucasstraat.

Schoolzones

Bij de aanpak van de verkeersveiligheid speelt de inzet om te komen tot veilige schoolomgevingen een belangrijke rol. Door het inrichten van schoolzones met een opvallende en herkenbare weginrichting zien andere weggebruikers in één oogopslag dat ze in de buurt van een school zijn. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan educatieprogramma’s op basisscholen. Dit jaar doen acht scholen mee. Het dubbele aantal vergeleken met vorig jaar.

Topprioriteit 

Wethouder Marco Peters van Mobiliteit: “Onze inzet is om juist op de plekken die onze inwoners zo na aan het hart liggen, hun eigen buurt, het verschil te maken en de leefbaarheid te verbeteren. Een belangrijk onderdeel is verkeersveiligheid. Dit heeft wat ons betreft topprioriteit. Daarom investeren we ook dit jaar weer in het veilig maken van een aantal risicovolle straten en zetten we alle zeilen bij om zoveel mogelijk schoolomgevingen aan te pakken. Zo werken wij aan concreet resultaat”.