Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat doen de Provinciale Staten en het waterschap?

Door te stemmen heeft u mee bepaald wie de volgende vier jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen. Maar wat doen de Provinciale Staten en het waterschap precies?

Waar stem ik voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Deze leden worden ‘statenleden’ genoemd. Zij zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij beslissen de komende 4 jaar over de plannen voor hun provincie. 

De Provinciale Staten hebben een aantal belangrijke taken, waaronder:

  • Het bepalen van de doelen en het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen ze milieuvergunningen aan bedrijven;
  • Ook bepalen ze hoe er aan de doelen van de provincie wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is;
  • De statenleden controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten;
  • De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Waar stem ik voor bij de Waterschapsverkiezingen?

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Bij de Waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur. 

De waterschappen hebben een aantal belangrijke taken, zoals:

  • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
  • Het zuiveren van afvalwater;
  • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
  • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier. 
Provinciale Staten en waterschap

Datum nieuwsbericht

3 februari 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.