Vooronderzoek bodem

Een vooronderzoek bodem is een rapport waarin alle beschikbare informatie over een stuk grond staat, zoals milieugegevens, kaarten en gegevens over de bebouwing.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Een vooronderzoek bodem is een rapport waarin alle beschikbare informatie over een stuk grond staat. U kunt hierbij denken aan:

  • oude luchtfoto’s en kaarten, 
  • milieugegevens (bijvoorbeeld vergunningen),
  • overzicht van de bebouwing op de locatie, of 
  • de aanwezigheid van brandstoftanks.

Bij de uitkomst van de (mogelijke) bodemverontreiniging gaan we uit van de gegevens uit het rapport.  Daarna stellen we een onderzoeksstrategie op. Deze strategie vormt de basis voor het bodemonderzoek.

Kosten

Het vooronderzoek bodem kost € 478,55 (tarief 2020)