Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Er zijn veel vragen rond het coronavirus. Hieronder kunt u de meest gestelde vragen aan de gemeente Heerlen vinden. De lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.

Kun je hieronder je vraag en antwoord niet vinden? Kijk dan in de veelgestelde vragen op de site van de Rijksoverheid of de veiligheidsregio Zuid Limburg.

Aantal gevonden vragen en antwoorden: 44

Gaat de curiosamarkt door?

De wekelijkse curiosamarkt op de Bongerd gaat weer door. De afstand tussen de verschillende kramen is groter.

Meer informatie

Hoe is de gemeente Heerlen bereikbaar en hoe kan ik mijn gemeentelijke zaken regelen?

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale dienstverlening en alleen in dringende gevallen naar het gemeentehuis te komen. Kan dit niet en kan het ook niet worden uitgesteld? Bezoek aan de publiekshal is alleen op afspraak mogelijk. De publiekshal is op maandag, dinsdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Het maximum aantal bezoekers in de publiekshal is beperkt tot 10.

Het maanplein is alleen open op afspraak.

Het call center is open van 8.30 tot 17.00 uur. En van 9.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners live chatten met medewerkers.

Meer informatie

Hoe kunnen wij als sportvereniging/-aanbieder sporten aanbieden? En op welke locatie?

 • Vanaf 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Stel corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is
 • Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.
 • De belangrijkst kaders vind je in het protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v5.pdf .
 • Sportaanbieders kunnen bij de sportbonden terecht voor specifieke sport gebonden protocollen.

Gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Binnensporten

 • Vanaf 1 juli zijn de sporthallen, sportzalen en gymzalen van de gemeente Heerlen open. Reserveren kan via onlinesportreservering@heerlen.nl . Aan de verhuur zijn wel voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden kunt u opvragen via onlinesportreservering@heerlen.nl
 • De gemeente heeft een aanvullend protocol voor het gebruik van de binnensportaccommodaties. Kijk hiervoor op www.sportinheerlen.nl of vraag dit op via onlinesportreservering@heerlen.nl
 • Overigens van 18 tot 24 augustus zijn de binnensportaccommodaties i.v.m. vakantie gesloten. Sporthal in de Biessen is door eerder gepland onderhoud al vanaf 12 juli dicht.

Meer informatie

Hoe vraag ik bijstand of tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (TOZO) aan?

Door de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verliezen veel zelfstandige ondernemers noodgedwongen inkomsten. Het kabinet ondersteunt deze ondernemers, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Er is een tijdelijke voorziening voor Zelfstandige ondernemers (TOZO). Ook voor ondernemers in de grensregio is een regeling.

Op de pagina coronamaatregelen voor ondernemers hebben we zoveel mogelijk info gebundeld over gemeentelijke en landelijke regelingen voor ondernemers in Coronatijd.

Meer informatie

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij uitvaarten?

 • Bij samenkomsten, in een binnenruimte waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij uitvaarttenten, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.
 • En vergeet niet: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts? Blijf dan thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven. Dit geldt voor alle aanwezigen.

Meer informatie

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn op mijn bruiloft?

In de trouwzaal in het stadhuis kunnen maximaal 12 personen met 1,5 meter afstand plaatsnemen, dit is inclusief bruidspaar, getuigen en de trouwambtenaar. Er mag wel gefilmd worden, zodat meer mensen kunnen meegenieten van de feestelijke gelegenheid. Het huren van een camera is voor eigen rekening. Vanaf 1 juli mogen huwelijken weer tot 100 mensen met 1,5 meter afstand.

In onderstaand schema staat aangegeven hoeveel personen aanwezig mogen zijn inclusief bruidspaar, getuigen en de trouwambtenaar:

Stadshuis: 12
Twee gezusters: 20
Kasteel Hoensbroek: 20
Auberge de Rousch: 30
Terworm: 30

Wegens de 1,5 meter afstand is het niet mogelijk dat er meer personen bij de ceremonie aanwezig zijn, ook niet na 1.

 • Bij het feest, in een binnenruimte waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij bruiloften, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.
 • En vergeet niet: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts? Blijf dan thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven. Dit geldt voor alle aanwezigen.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid

Meer informatie

Ik ben ondernemer en heb vragen over de maatregelen over het coronavirus.

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Op onze website vindt u veel informatie voor ondernemers. Kijk hiervoor bij Coronamaatregelen ondernemers.

Meer informatie

Ik kan niet naar de gemeente komen om geboorteaangifte doen. Wat moet ik doen?

Voor een geboorteaangifte moet de moeder, vader of duo-moeder zelf langskomen. Door het coronavirus is dit soms niet mogelijk. Bijvoorbeeld als u ziek bent. Of iemand in uw gezin misschien besmet is.

Doe de aangifte dan digitaal, kijk hiervoor bij meer informatie en klik dan op: Meld of vraag aan. Is het niet mogelijk om digitaal de geboorte door te geven, neem dan telefonisch contact op met de gemeente +31 (0) 455605040. U kunt uw kindje zelf in het trouwboekje bijschrijven als u de geboorteaangifte digitaal doorgeeft.

Zo doet u aangifte van een geboorte:

 • U neemt contact met ons op.
 • Geef deze gegevens door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • uw telefoonnummer
  • de datum, het tijdstip en de plaats van de geboorte
  • naam en BSN van de moeder

Meer informatie

Ik woon in het buitenland en heb een eigen bedrijf in Heerlen, kan ik een tegemoetkoming krijgen van de Nederlandse overheid? TOZO.

De tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is vanaf tweede helft mei ook aan te vragen door grensondernemers. Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft de regeling hierop aangepast. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gaat deze regeling voor heel Nederland uitvoeren, op vraag van het ministerie.

 • Wie in Nederland woont, maar over de grens zijn bedrijf heeft gevestigd, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering op het levensonderhoud van drie maanden.
 • Wie over de grens woont, maar in Nederland zijn bedrijf heeft gevestigd, kan een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Voor meer informatie over de regeling hierbij de brief aan de gemeenteraad Maastricht (download pdf).

Bent u grensondernemer en wilt u in aanmerking komen voor deze tijdelijke financiële steun? Houd dan de website van de gemeente Maastricht in de gaten. In de loop van komende week komt er meer informatie over het aanvraagproces. Ook zal er een speciaal e-mailadres en telefoonnummer beschikbaar gesteld worden voor grensondernemers, waar ze tussentijds terecht kunnen met hun vragen. We vragen u dus nog even geduld te hebben tot medio volgende week. De regeling kunt u vanaf tweede helft mei aanvragen.

Meer informatie

Is de bewaakte fietsenstalling aan de Akerstaat open?

Fietsenstalling is voorlopig geopend op:

Ma tm za: van 11 tot 21 uur

Zo: van 12 tot 18 uur

Vanwege de coronamaatregelen is voorlopig maar ongeveer de helft van de stalling beschikbaar.

Meer informatie

Is de publiekshal op het Maanplein open?

Het Maanplein is weer open voor afspraken over tot Inkomen, Schuldhulpverlening, re-integratie of Leerplicht /RMC.

In de publiekshal hebben we extra voorzorgsmaatregelen genomen om klanten zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen ontvangen. Bij bezoek aan het Maanplein vragen we klanten om rekening te houden met de volgende punten:

 1. Klanten zijn alleen welkom op afspraak.
 2. Heeft u last van koorts, keelpijn, hoesten, niezen of andere verkoudheidsklachten, kom dan niet.
 3. Houdt u aan de tijd van de afspraak. Kom op tijd, niet te vroeg of te laat.
 4. Ga vooraf thuis naar het toilet.
 5. Kom alleen naar uw afspraak. Alleen als het echt noodzakelijk is, mag een tweede persoon meekomen. Stem dit vooraf af met de consulent.
 6. Kom uitsluitend als u een afspraak heeft.
 7. We hanteren een maximaal aantal bezoekers binnen in de hal en laten de gastheer, gastvrouw of beveiliger aangeven wanneer de volgende wachtende naar binnen kan.
 8. Er zijn beperkte zitplaatsen en de vloer is gemarkeerd voor bewegwijzering en de noodzakelijke afstand.
 9. We hebben plexiglas-schermen geplaatst voor de receptie en de balies.
 10. We zorgen ervoor dat bij de balies voldoende ruimte is om afstand te houden.
 11. We hebben extra hygiënemaatregelen genomen.

In het algemeen geldt, houd rekening met elkaar en volg de adviezen van onze medewerkers op. Heeft u nog vragen, schroom dan niet telefonisch contact met ons op te nemen.

 • Het Maanplein is alleen open op afspraak. Een afspraak kun je maken met de mensen van het sociaal domein.
 • Post mag in de daarvoor bestemde brievenbus.
 • Wij willen u vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale en telefonische mogelijkheden.
 • Alle (inloop) spreekuren & workshops zijn geannuleerd.
 • Heeft u vragen over uw uitkering, bijzondere bijstand of andere aanvragen? Dan kunt u ons bereiken op de volgende nummers 045-5603900 en 045-5604900 (Het aanleveren van stukken en indienen van aanvragen bij voorkeur per mail).
 • Heeft u vragen over schuldhulpverlening? Neem dan contact op met uw consulent of bel onze administratie op 045-5604566. (Het aanleveren van stukken en indienen van aanvragen bij voorkeur per mail).
 • Heeft u vragen over uw re-integratie? Neem dan contact op met uw consulent.
 • Heeft u vragen over leerplicht/RMC of wilt u een consulent spreken? Neem dan contact per mail via: info@vsv-parkstad.nl
 • Voor alle andere vragen kunt u ons bereiken op ons algemene nummer 045-5605040.

Meer informatie

Kan ik als ondernemer de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgen?

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering of lening kunt aanvragen. De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet.

De belangrijkste voorwaarden om de tijdelijke uitkering of lening voor ondernemers aan te vragen zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Meer informatie

Kan ik mij laten testen op corona?

U kunt zich laten testen bij de GGD als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Als u ook andere aandoeningen of zware coronaklachten heeft, belt u de huisarts. U kunt zich bij de GGD melden voor een coronatest als u klachten heeft die passen bij het coronavirus, zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk of smaak.

U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.

Wanneer moet ik 0800-1202 NIET bellen?

 • Als u klachten passend bij het coronavirus gehad heeft maar nu niet meer heeft (de GGD test niet of u het coronavirus heeft gehad).
 • Als u vragen heeft over het coronavirus en geen afspraak wilt maken voor een test. Bel dan naar 0800-1351.
 • Als u zware klachten heeft (bel dan met uw huisarts of huisartsenpost).
 • Als u klachten passend bij corona én andere aandoeningen heeft. Een chronische ziekte bijvoorbeeld of kanker. Bel dan met uw huisarts of behandelend arts.
 • Bel bij levensbedreigende spoed altijd 112.

Meer informatie

Krijg ik als ondernemer nog facturen van de gemeente?

Door de coronacrisis zitten veel ZZP-ers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te ontzien stuurt de gemeente Heerlen voorlopig geen rekeningen. Zoals voor vergunningen of huur voor gemeentelijke panden. Tegelijkertijd zetten wij nu meer ambtenaren in om rekeningen van anderen sneller uit te betalen. Zo hopen wij de nood van veel mensen een beetje te verlichten!

Meer informatie

Mag ik bezoek thuis ontvangen of een verjaardagsfeest houden?

Er is geen maximum voor het ontvangen van bezoek. Wel blijft de 1,5 meter afstand tot elkaar gelden.

Ook al krijgen we in Nederland iets meer ruimte; naleving van de belangrijkste basisregels is dan belangrijker dan ooit. Dus blijf deze alstublieft naleven: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand, was regelmatig je handen en blijf zoveel mogelijk thuis. En ook voor het bezoek geldt: op afstand van elkaar; minimaal 1,5 meter! Kijk voor meer informatie op de site van Rijksoverheid.

Meer informatie