Vrije openingstijden horecabedrijf Heerlen-centrum

De sluitingstijden voor de horecabedrijven - de natte horeca - laten wij in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag los. Dit bij wijze van proef.

De nieuwe regels gelden van 15 december 2018 tot 1 juli 2020 voor de ‘natte horeca’ in het pilotgebied.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

De pilot vrijlaten openingstijden geldt voor het gebied Heerlen-centrum. Dit is het gebied dat ligt tussen:

 • de Putgraaf
 • Dr. Poelsstraat
 • Raadhuisplein
 • Coriovallumstraat
 • Kruisstraat
 • Geerstraat
 • Stationsplein
 • Stationstraat
 • Willemstraat
 • Klompstraat
 • Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de pilot vrijlaten openingstijden horeca Heerlen-Centrum zijn: 

 • bedrijven zijn verplicht om te werken met actief deurbeleid vanaf 03.00 uur. Dit betekent toezicht bij de deur; 
 • de pilot geldt niet voor de terrassen van de horeca-inrichtingen. Terrassen mogen gedurende deze nachten tot uiterlijk 03.00 uur open zijn.
 • de regels voor de verkoop van alcoholische dranken door de droge horeca wijzigen niet.

Kosten

U betaalt tot aan het einde van de pilot geen kosten.

Doen of meenemen

Nemen de deelnemers of een horeca-inrichting de voorwaarden niet in acht, dan beëindigen we de proef tussentijds of kunnen we een horecabedrijf uitsluiten van verdere deelname (bv. niet naleven voorwaarden) of de burgemeester geeft aanwijzingen door (bv na 04.00 uur geen bezoekers meer toelaten).