Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Samenwerking hulp aan jongeren in Parkstad Limburg

Heeft uw kind of jongere problemen tijdens het opgroeien? Soms geven dan meer organisaties tegelijk hulp aan het kind of de jongere. Organisaties registreren hun hulp in de Verwijsindex Parkstad Limburg (kortweg VIP).  Daarmee kunnen ze de hulp beter op elkaar afstemmen. 
U, of uw kind vanaf 16 jaar, kan schriftelijk vragen de gegevens in te zien of, om correctie, aanvulling of verwijdering vragen.

Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP)

In de VIP is voor professionele hulpverleners te zien welke andere organisaties contact hebben met hetzelfde kind of jongere. De hulp kan gaan over onderwijs, gezondsheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen dus allerlei redenen zijn om een contact te registreren. De hulpverleners kunnen dan betere en snellere hulp aan de kinderen en hun ouders geven. 
Registratie van de hulpverlening gebeurt altijd in het belang van het kind of de jongere.

Uw privacy in VIP

In de VIP  zijn alleen algemene gegevens zichtbaar zoals:  het burgerservicenummer, naam, adres, geslacht en geboortedatum. De reden van de registratie staat er niet bij. 
De Verwijsindex werkt via internet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De beveiliging is zeer goed. De gegevens zijn alleen te zien voor de organisaties die een signaal in de VIP hebben gezet.  Andere organisaties krijgen de gegevens niet te zien. 

Wat zijn uw rechten als ouders of als jongere vanaf 16 jaar?

Signalering in de VIP wordt altijd gemeld u als ouders of aan de jongere vanaf 16 jaar. U of de jongere kunnen vragen welke persoonsgegevens opgenomen zijn. Het kan zijn dat  u, of de jongere, het niet eens is met de opname van de persoonsgegevens in de VIP. U kunt dan schriftelijk vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Ook kunt u om persoonlijke omstandigheden verzet aantekenen tegen opname bij de woongemeente. Dit moet u wel vertellen waarom u dat wil.
Gebruik hiervoor de formulieren onder het kopje: handige links 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.