Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Waarderingssubsidie

Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Denk bij waarderingssubsidie aan toneel, zang, muziek, sport, jeugdwerk, scouting, kindervakantiewerk, EHBO, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, natuur- en milieueducatie e.d.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan hieronder bij wetten en regels of er een subsidie voor uw organisatie is. U leest daar ook hoe u dit kunt aanvragen.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen;
 • De activiteiten moeten passen binnen de door de raad en het college gemaakte beleidskeuzes;
 • U moet onderbouwen dat hetgeen u wilt bereiken kan met de financiële middelen die u ter beschikking heeft. Dit inclusief de te verlenen subsidie;
 • U moet onderbouwen dat u doeltreffend te werk gaat;
 • Iedereen binnen de doelgroep, ongeacht levensbeschouwing, ras of seksuele voorkeur moet aan de activiteiten kunnen deelnemen. Uitzondering hierop zijn activiteiten met een emancipatorisch doel;
 • De activiteiten mogen niet in strijd zijn met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

Het college kan bepalen dat u zich moet aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Daarnaast kunnen er per maatschappelijk gebied nog aanvullende voorwaarden zijn. Kijk hiervoor onder wetten en regels bij de verschillende beleidsregels.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

U kunt elk jaar een waarderingssubsidie aanvragen. Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd. Zijn gegevens niet of fout ingevuld en/of zijn de bijlagen niet aangeleverd dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag.

Aanvragen moet voor een bepaalde datum. Hieronder de inleverdatum per maatschappelijk gebied:

 • Amateurkunst uiterlijk 1 maart
 • Amateursport uiterlijk 1 april
 • EHBO uiterlijk 1 februari
 • Kindervakantiewerk uiterlijk 1 maart
 • Maatschappelijke participatie uiterlijk 1 maart
 • Milieu Natuur en Leefomgeving uiterlijk 1 maart
 • Open jeugdwerk uiterlijk 1 maart
 • Scouting uiterlijk 1 maart

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente neemt binnen twaalf weken na de uiterste inleverdatum een beslissing over uw aanvraag.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.