Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Werkzaamheden aan de Welterlaan, Burgemeester Gijzelslaan en Benzenraderweg

We werken aan de Welterlaan en de Benzenraderweg. De belangrijkste reden voor deze werkzaamheden is het oplossen van de wateroverlast in het achterliggend gebied zoals de Benzenraderweg. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. Vanaf 4 juni is de Welterlaan in één richting afgesloten.

Werkzaamheden Welterlaan

Omleidingsroute Welterlaan

Vanaf 4 juni starten we met de werkzaamheden aan de hoofdrijbanen van de Welterlaan en is de Welterlaan in één richting (stad uit) afgesloten.

Stad in:

Het verkeer kan nog steeds de stad in via de Welterlaan, maar ondervindt vertraging vanwege de werkzaamheden. Daarom zijn er alternatieve routes beschikbaar:

  • stad in richting noordelijke deel Heerlen via: A79, A76, Beersdalweg, N281 
  • stad in richting zuidelijk deel Heerlen via: A79, A76,N281

Stad uit:

Verkeer dat de stad verlaat moet gebruik maken van de omleidingen. Omleidingsroutes stad uit:  

  • Stad uit via noordelijke deel Heerlen via: Akerstraat, dr. Poelsstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Schakelweg, Looierstraat, Nieuw Eyckholt, A79
  • Stad uit via zuidelijk deel Heerlen via: Akerstraat, Heesbergstraat, JF Kennedylaan, A79

Of bekijk de routekaart (download PDF)


We beginnen met de werkzaamheden aan de zuidzijde (fase 2a) van de Welterlaan. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via de noordelijke rijbaan richting centrum geleid. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni. Tijdens de werkzaamheden aan de noorzijde (fase 2b) wordt het verkeer via de zuidelijke rijbaan richting centrum geleid. Bekijk ook de overzichtskaart (download PDF).

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober 2018 klaar en wordt de Welterlaan weer in beide richtingen open gesteld.


Bereikbaarheid (brom)fieters/ voetgangers

Tijdens de werkzaamhedengelden er voor fietsers omleidingsroutes. Voor voetgangers blijft aan beide zijden het trottoir toegankelijk. De huidige oversteekplaatsen op de Welterlaan blijven maar kunnen op locatie enigszins worden verplaatst.

Werkzaamheden Benzenraderweg

De werkzaamheden op de Benzenraderweg duren tot medio juni. De Benzenraderweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op de volgende locaties: 

  • Vanaf kruispunt Welterlaan t/m kruispunt Aarweg (vanaf 9 juni open voor bestemmingsverkeer)
  • Vanaf kruispunt Bekkerweg tot kruispunt Welterlaan (vanaf 15 juni open voor bestemmingsverkeer)
  • Eind september is de kruising Benzenraderweg – Welterlaan weer open voor al het doorgaande verkeer.

Of bekijk de overzichtskaart (download PDF). 

Meer info

Benieuwd hoe de werkzaamheden er per straat uitzien en waarom we deze werkzaamheden uitvoeren? Bekijk dan ook eens:

Het project ‘reconstructie Welterlaan, Benzenraderweg en de Burgemeester Gijzelslaan’ draagt bij aan de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. We verwachten dat er steeds meer periodes gaan komen waarin het extreem nat, maar ook extreem droog is. Door opvang van het regenwater in een grotere buffer in het Geleenbeekdal, wordt verdroging van de Geleenbeek tegengegaan en extra water opgevangen. Ook gaan we minder regenwater afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en wordt hierdoor het grondwatervolume vergroot. Dit draagt bij aan “het vernatten van het bronnengebied Caumerbeek en Geleenbeek”, een project dat gesubsidieerd wordt door de Provincie Limburg.

Welterlaan

Of zoekt u? Gerelateerde links: