Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Werkzaamheden aan de Welterlaan, Burgemeester Gijzelslaan en Benzenraderweg

We werken aan de Welterlaan en de Benzenraderweg. De belangrijkste reden voor deze werkzaamheden is het oplossen van de wateroverlast in het achterliggend gebied zoals de Benzenraderweg. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. Vanaf 4 juni is de Welterlaan in één richting afgesloten.

Werkzaamheden Welterlaan

Vanaf zaterdag 1 september starten we met de werkzaamheden aan de noordzijde (fase 2B). De Welterlaan blijft een éénrichtingsweg gedurende deze fase. Het verkeer vanuit de A79 richting Heerlen-Centrum rijdt via de zuidelijke rijbaan de stad in.

De Benzenraderweg vanaf de Bekkerweg tot het kruispunt met de Welterlaan zal vanaf dat moment tijdelijk een doodlopende weg worden. De aansluiting naar de Welterlaan zal worden dichtgezet. Dit gedeelte van de Benzenraderweg is in deze situatie toegankelijk via de Bekkerweg om in- en uit te rijden. Deze werkzaamheden duren tot begin oktober.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in november 2018 klaar en wordt de Welterlaan weer in beide richtingen open gesteld.

Bekijk ook de overzichtskaart (download PDF).

Omleidingsroute stad in:

Het verkeer kan nog steeds de stad in via de Welterlaan, maar ondervindt vertraging vanwege de werkzaamheden. Daarom zijn er alternatieve routes beschikbaar:

  • stad in richting noordelijke deel Heerlen via: A79, A76, Beersdalweg, N281 
  • stad in richting zuidelijk deel Heerlen via: A79, A76,N281

Omleidingsroute stad uit:

Verkeer dat de stad verlaat moet gebruik maken van de omleidingen. Omleidingsroutes stad uit:  

  • Stad uit via noordelijke deel Heerlen via: Akerstraat, dr. Poelsstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Schakelweg, Looierstraat, Nieuw Eyckholt, A79
  • Stad uit via zuidelijk deel Heerlen via: Akerstraat, Heesbergstraat, JF Kennedylaan, A79

Of bekijk de routekaart (download PDF)


Bereikbaarheid (brom)fieters/ voetgangers

Tijdens de werkzaamhedengelden er voor fietsers omleidingsroutes. Voor voetgangers blijft aan beide zijden het trottoir toegankelijk. De huidige oversteekplaatsen op de Welterlaan blijven maar kunnen op locatie enigszins worden verplaatst.

Werkzaamheden Benzenraderweg

De werkzaamheden op de Benzenraderweg zijn klaar. Tot begin oktober is de Benzenraderweg alleen open voor bestemmingsverkeer.

Meer info

Benieuwd hoe de werkzaamheden er per straat uitzien en waarom we deze werkzaamheden uitvoeren? Bekijk dan ook eens:

Het project ‘reconstructie Welterlaan, Benzenraderweg en de Burgemeester Gijzelslaan’ draagt bij aan de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. We verwachten dat er steeds meer periodes gaan komen waarin het extreem nat, maar ook extreem droog is. Door opvang van het regenwater in een grotere buffer in het Geleenbeekdal, wordt verdroging van de Geleenbeek tegengegaan en extra water opgevangen. Ook gaan we minder regenwater afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en wordt hierdoor het grondwatervolume vergroot. Dit draagt bij aan “het vernatten van het bronnengebied Caumerbeek en Geleenbeek”, een project dat gesubsidieerd wordt door de Provincie Limburg.

Welterlaan

Of zoekt u? Gerelateerde links: