Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Programmamanager Preventie met Gezag

Ben jij de enthousiaste, daadkrachtige en verbindende programmamanager Preventie met Gezag die de gemeente Heerlen zoekt? Wil jij een sleutelrol vervullen in het terugdringen van jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit? Solliciteer dan voor 9 december 2022.

De gemeente Heerlen zet zich, samen met haar partners, in voor een integrale, domein overstijgende en gebiedsgerichte aanpak tegen (ondermijnende) jeugdcriminaliteit. Het gebied Heerlen-Noord is, samen met negentien andere gebieden in Nederland, aangewezen als één van de meest kwetsbare gebieden van Nederland. In deze gebieden staat de veiligheid en leefbaarheid sterk onder druk.

In Heerlen-Noord stapelt de problematiek zich op en groeit de voedingsbodem voor (georganiseerde en ondermijnende) (jeugd)criminaliteit. Om te voorkomen dat jongeren (minderjarigen en jongvolwassenen tot 27 jaar) in de (ondermijnende) criminaliteit belanden of daar verder in afglijden, is het belangrijk om de jongeren meer perspectief en veerkracht te bieden. Om dit te bewerkstelli-gen is het noodzakelijk om die voedingsbodem weg te nemen, de kansenongelijkheid te verkleinen en de weerbaarheid van de jongeren te vergroten.

Er moet worden ingezet op het vergroten van de beschermende factoren, het verkleinen van de risicofactoren en het versterken van justitiële functies in de wijk. Het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) richt zich reeds op het verkleinen van de voedingsbodem om te voorkomen dat de inwoners van Heerlen-Noord in de criminaliteit belanden. Preventie met Gezag is een specifieke aanvulling hierop en richt zich (de komende 10 jaren) op potentiële (ondermijnende) jeugdige criminelen.

Afgelopen maanden heeft de gemeente Heerlen, samen met haar partners en in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een plan van aanpak opgesteld en ingediend. Het plan richt zich op een stevige aanpak voor de komende 10 jaren. De aanpak kent de volgende vier pijlers: (1) pro-actie en signaleren, (2) voorkomen, (3) aanpakken en (4) daadkrachtig informatie gestuurd samenwerken. Het plan van aanpak is tot stand gekomen door samenwerking en afstemming met een groot aantal partners dat op dit moment betrokken is binnen de jeugd(strafrecht)keten (o.a. politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, JENS, Halt, het RIEC, de straatcoaches, scholen, Reclassering Nederland, Bureau Jeugdzorg Limburg en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad).

Wat ga je doen?

Het plan van aanpak Preventie met gezag heeft inzichtelijk gemaakt dat we gezamenlijk voor een enorm interessante en uitdagende opgave staan. Om de aanpak Preventie met Gezag succesvol te laten zijn, hebben we een gedreven persoon nodig die binnen dit programma als organisator en verbinder gaat optreden, een programmamanager.

Als programmamanager Preventie met Gezag zal je het gezicht worden van de aanpak. Je hebt de taak om de uitvoeringsfase van de aanpak aan te sturen, overzicht te houden en de voortgang te monitoren. Je werkt de in de aanpak genoemde inspanningen, in samenwerking met de partners, verder uit en overziet de onderlinge samenhang en afhankelijkheden. Je communiceert met de omgeving over het programma, werkt aan draagvlak en betrokkenheid en verbindt uiteenlopende belangen van betrokken partijen. Daarnaast stimuleer/initieer/coördineer je de samenwerking tussen de betrokken partners, houd je betrokkenen aangesloten en stuur je bij waar dat nodig is. Je creëert samen met de netwerkpartners een dekkend aanbod voor de jongeren in Heerlen-Noord.

In een complex programma als Preventie met Gezag is het van belang om te investeren in een goede en gelijkwaardige samenwerking. De gemeente kan immers niet eigenstandig alles overzien, bepalen wat nodig is en op welke wijze dat moet worden gerealiseerd. Pas als alle partners hun krachten bundelen om de situatie en ontwikkelingen in beeld te brengen en te houden en zij zich intrinsiek verbonden voelen met de gestelde ambities, heeft een duurzaam en effectief programma kans van slagen. Partners gaan dan aan de slag omdat ze zelf het belang ertoe zien, niet omdat het ze gevraagd zijn door de gemeente. De samenwerking draait op goede samenwerkingsrelaties, commitment en vertrouwen en niet op doorzettingsmacht van een opdracht gevende overheid.
Het is een belangrijke taak van de programmamanager om samen met de partners te bouwen aan een goed functionerend netwerk en de taakverbondenheid van de netwerkleden te stimuleren.
De programmamanager is tevens verantwoordelijk voor het afstemmen van de inspanningen met andere trajecten die binnen de gemeente lopen (bv aanpak Sociaal Veilig, realisatie Sociaal-Veiligheidscentrum in Hoensbroek, het Nationaal Programma Heerlen-Noord en Regiodeal Parkstad).

Wie ben jij?


Je bent een gedreven persoon die zich met veel energie, vooralsnog voor de duur van 4 jaar, wil verbinden aan de belangrijke maatschappelijke opgave waar Preventie met Gezag voor staat. Daarnaast:

  • heb je affiniteit met de publieke sector. Ervaring als resultaatgerichte programmamanager is een pré;
  • heb je een brede maatschappelijke oriëntatie en een academisch werk- en denkniveau;
  • ben je analytisch sterk en heb je snel overzicht in complexe zaken/omgevingen;
  • heb je overtuigingskracht en ben je zowel communicatief als schriftelijk sterk;
  • ben je tevens een verbinder en in staat om een netwerk op te bouwen;
  • ben je in staat om het netwerk op verantwoordelijkheid aan te spreken;
  • heb je oog voor de belangen van alle partners in de regio en ben je hierdoor een goede gesprekspartner;
  • ben je een energieke en inspirerende persoonlijkheid, die mensen enthousiast kan maken en in beweging brengt/houdt.

Wat krijg je daarvoor terug?


Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Het betreft een structurele functie vooralsnog voor de duur van 4 jaar. De eerste arbeidsovereenkomst zal voor bepaalde tijd zijn (één jaar). De functie is ingeschaald in schaal 13 met een bruto maandsalaris van minimaal € 4965 en maximaal € 6616 (afhankelijk van opleiding en ervaring). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op.
Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken en hebben wij verschillende vitaliteitsregelingen, waaronder onze eigen sportstimuleringsregeling en een flexibel vitaliteitsbudget in de vorm van een digitale munt die je in Heerlen op veel plekken kan inzetten om jouw vitaliteit te vergroten. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao gemeenten. Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op onze site.

Bouwen aan het Heerlen van Morgen

Heerlen is een stad met lef. In Heerlen zijn we doorpakkers en maken we dingen waar die anderen niet voor mogelijk houden. Werken voor Heerlen is werken aan het Heerlen van morgen. Lees er meer over. 

Meebouwen aan het Heerlen van morgen?

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer t.a.v. Martijn Habets, teammanager bestuursdienst, naar mailadres: e-mail: s.geurten@heerlen.nl. Je kunt solliciteren tot en met 8 december 2022.

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie, neem dan contact op met Milou Slenter, beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, e-mail: m.slenter@heerlen.nl.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Irene Weggemans, P&O adviseur Bestuursdienst, email: i.weggemans@heerlen.nl of tel. 045 5604757.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Als zowel een interne als externe kandidaat geschikt zijn voor een functie, dan krijgt de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Datum nieuwsbericht

24 november 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.