Woning voor ander doel gebruiken

Wilt u een woning gebruiken voor andere doeleinden dan wonen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Als u een woning op een andere manier wilt gebruiken en dit past niet binnen het bestemmingsplan,dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van wijzigingen die strijdig zijn met het bestemmingsplan zijn:

  • de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormt;
  • de woonruimte tot winkel omvormt;
  • meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegt;
  • de woning per kamer verhuurt;
  • Voor het slopen van uw woning dient u een melding in te dienen op grond van het bouwbesluit. Indien er sprake is van een rijksmonument of een woning die gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2020 titel 2.

Doen of meenemen

Als u een woning voor andere doeleinden wilt gaan gebruiken, moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de gemeente. Uw aanvraag wordt getoetst aan het betreffende bestemmingsplan.

Termijn

Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen 8 weken over uw aanvraag. Bij complexere aanvragen neemt de gemeente binnen 26 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaar indienen www.heerlen.nl/bezwaarschrift-indienen