Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Woning voor ander doel gebruiken

Wilt u een woning gebruiken voor andere doeleinden dan wonen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u een woning op een andere manier wilt gebruiken en dit past niet binnen het bestemmingsplan,dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van wijzigingen die strijdig zijn met het bestemmingsplan zijn:

  • de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormt;
  • de woonruimte tot winkel omvormt;
  • meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegt;
  • de woning per kamer verhuurt;
  • Voor het slopen van uw woning dient u een melding in te dienen op grond van het bouwbesluit. Indien er sprake is van een rijksmonument of een woning die gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2019 titel 2.

Doen of meenemen

Als u een woning voor andere doeleinden wilt gaan gebruiken, moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de gemeente. Uw aanvraag wordt getoetst aan het betreffende bestemmingsplan.

Termijn

Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen 8 weken over uw aanvraag. Bij complexere aanvragen neemt de gemeente binnen 26 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaar indienen www.heerlen.nl/bezwaarschrift-indienen