Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Woonkostentoeslag

Heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek? U kunt misschien een tijdelijke bijdrage in de woonkosten krijgen. Vraag de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de berekening van uw woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

 • hypotheekrente; de aflossing en consumptieve kredieten met de woning als onderpand tellen niet mee;
 • opstalverzekering;
 • onroerende zaak belasting;
 • eigenaarsdeel waterschapsbelasting;
 • rioolrecht;
 • een vast bedrag voor onderhoudskosten.

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met 1 jaar worden verlengd. Of deze voorwaarden voor u gelden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de ontwikkelingen op de huizenmarkt.

Om woonkostentoeslag te ontvangen zijn de voorwaarden onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en woont op het adres waarvoor u de woonkostentoeslag aanvraagt; 
 • U bent Nederlander of daaraan gelijkgesteld; 
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand en/of bijzondere bijstand. Dit is bijvoorbeeld als u in gevangenis, een huis van bewaring of TBS kliniek zit in de periode waarover u bijstand aanvraagt; 
 • Uw inkomen en vermogen zijn te laag om de hoge woonkosten te kunnen betalen. 

  Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. De woonkostentoeslag is bedoeld als u plotseling minder inkomen heeft en géén- of tijdelijk minder – huurtoeslag krijgt.
  De woonkostentoeslag is NIET bedoeld voor andere kosten dan de kosten van uw huur of uw hypotheek. Ook als uw huur boven de grens van de huurtoeslag ligt, kunt u soms woonkostentoeslag krijgen.De toeslag is niet bedoeld voor de alle andere algemene kosten zoals gas, water en elektriciteit. Deze moet u zelf te betalen.

Zo vraagt u de woonkostentoeslag aan:

 • U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • een kopie van het identiteitsbewijs van u (en uw partner)
 • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
 • een overzicht van uw vermogen
 • een overzicht van uw schulden
 • de polissen van uw verzekeringen
 • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens
 • bewijsstukken over de kostenposten bij een eigendomswoning

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.