Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Woonkostentoeslag

Heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek? U kunt misschien een tijdelijke bijdrage in de woonkosten krijgen. Vraag de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de berekening van uw woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

 • hypotheekrente; de aflossing en consumptieve kredieten met de woning als onderpand tellen niet mee;
 • opstalverzekering;
 • onroerende zaak belasting;
 • eigenaarsdeel waterschapsbelasting;
 • rioolrecht;
 • een vast bedrag voor onderhoudskosten. 

Voorwaarden

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met 1 jaar worden verlengd. Of deze voorwaarden voor u gelden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de ontwikkelingen op de huizenmarkt.

Om woonkostentoeslag te ontvangen zijn de voorwaarden onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en woont op het adres waarvoor u de woonkostentoeslag aanvraagt; 
 • U bent Nederlander of daaraan gelijkgesteld; 
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand en/of bijzondere bijstand. Dit is bijvoorbeeld als u in gevangenis, een huis van bewaring of TBS kliniek zit in de periode waarover u bijstand aanvraagt; 
 • Uw inkomen en vermogen zijn te laag om de hoge woonkosten te kunnen betalen. 

Doen of meenemen

Zo vraagt u de woonkostentoeslag aan:

 • U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • een kopie van het identiteitsbewijs van u (en uw partner)
 • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
 • een overzicht van uw vermogen
 • een overzicht van uw schulden
 • de polissen van uw verzekeringen
 • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens
 • bewijsstukken over de kostenposten bij een eigendomswoning

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen. www.heerlen.nl/bezwaarschrift-indienen

Wetten en regels