Woonwagenstandplaats aanvragen

In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. De gemeente bekijkt of u de vrijgekomen woonwagenstandplaats kunt kopen of huren. Op die standsplaats kunt u een eigen woonwagen neerzetten of de woonwagen van de vertrekkende bewoner kopen. 
Op dit moment is er geen standplaats vrij. Vragen hierover kunt u stellen aan de coördinator woonwagenzaken.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Voor het neerzetten van een woonwagen moet u een omgevingsvergunning regelen. Het aantal standplaatsen is beperkt. Mensen uit de woonwagencultuur hebben voorrang. 

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een koopstandplaats: 

  • u heeft voldoende geldmiddelen om de koop te kunnen financieren
  • stuur een schriftelijk verzoek naar het college van Burgemeester en wethouders.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huurstandplaats. U moet de volgende gegevens overleggen: 

  • een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)
  • een positieve huurdersverklaring van de verhuurder, met wie u de laatste keer een huurovereenkomst had
  • een inkomstenverklaring. Bijvoorbeeld salarisstroken of een jaaropgave van uw werkgever of een bewijs van uitkering
  • uw bloed- of aanverwantschap in relatie tot de vrijgekomen standplaats.

Termijn

De beslissing over een woonwagenstandplaats krijgt u binnen 8 weken. 

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar of beroep gaan tegen de beslissing over toewijzing van een woonwagenstandplaats.